Noiembrie-Decembrie 2017

Petru Gradinaru

 

Cazarma 

 

            Gândul şi paşii mă duc către orașul acoperit de toamnă târzie cu o dimineață răcoroasă şi brumă subțire ce s-a așezat noaptea pe neașteptate. Frunzele de la plopii ce înconjoară  cazarma la care tocmai am ajuns zac acum la rădăcina falnicilor arbori care  se mândreau în vânt în sezonul călduros.

M-am găsit cu Mihai,  fost coleg de armată cu care am petrecut şi ne-am instruit în două unități din cadrul Ministerului Apărării Naționale la Dej și Zimnicea. După cutremurul din patru Martie 1977, mulți soldați din multe unități militare au fost transferați la Unitatea Militară 02603 Zimnicea nou înființată pentru reconstrucția localității.

            Realitatea era alta, localitatea arăta ca o comună dezvoltată cu case arătoase făcute din cărămidă ori chirpici de oamenii harnici gospodari, cultivatori de legume.  Față-n față  cu vechea localitate Zimnicea, peste Dunăre, la circa trei kilometri, se vedea  impunător, plin de blocuri orașul bulgăresc Şiştov. Bulgarii au avut ca şi noi pierderi de vieți omenești și materiale la cutremur. 

Multe amintiri am depănat cu Mihai, printre care şi minunatele clipe de neuitat petrecute cu prietenele noastre Gabriela şi Mioara cu care ne întâlneam în parcul public în fiecare duminică. Ele erau eleve în anul trei la liceul din localitate, frumoase și respectuoase cu o educație de fier, erau parcă două izvoare ce curgeau limpezi din milenara cetate ce era situată la numai câțiva kilometri de unde locuiau. 

            În timp ce amintirile noastre curgeau necontenit ca un râu limpede în aval,  în incinta cazărmii se aude o trompetă de alamă ce chema efectivele la exercițiul de alarmare dat de Comandant.  Mihai mă bate pe umăr zicând melancolic: 

– Au trecut, Petre, patruzeci de ani de când am fost ca ei, arătând spre ostașii care erau încolonați cu armamentul din dotare pe platou.

            Mă despart greu de vechiul tovarăș de arme şi mă strecor pe trotuarul aglomerat,  tocmai când pe poarta cazărimii ieșeau mașini greoaie învelite cu prelată kaki şi ticsite cu soldați. Îi salut cu mult drag ridicând o mână deasupra capului urându-le armată ușoară și sănătate. 

            Merg îngândurat și în minte îmi reveneau mereu cuvintele prietenului meu Mihai. Au trecut anii, au trecut patruzeci de ani de când am fost soldat, 27 activați într-o Unitate M.A.I. ca subofițer. Îmi şterg o lacrimă cu dosul palmei şi-mi spun :

– Cât de greu a fost, dar a fost şi plin de frumos… parcă ieri a fost şi ce repede am trecut prin timp!

 

  

NUCUL

 

Tot privind la nori-n zare 

Cum se rup în jumătate 

De sub nucul drept ce are 

Fructele aproape coapte.

 

Şi mă uit la vânt cum bate 

Ramurile îi fac unde 

Cum s-apleacă şi se zbate 

Simt în suflet că-mi pătrunde.

 

Eu pe-a nucului tulpină 

O ating şi-o țin la piept 

Văd cum parcă se înclină

Nu mai este-atât de drept .

 

Nucul de nu o înfrunzi 

Îl vor tăia într-o zi 

 Fum va fi luat de vânt 

Şi cărbune în pământ. 

 

De te uiți unde a fost 

Îți dai seama că lipsește, 

Că avea şi el un rost 

Precum omul cât trăieşte. 

 

(Ideea vine de la copacul falnic şi de la omul care este muritor)

 

PRIN TOAMNĂ

 

O neliniște mă apasă prin toamnă mergând, 

Tunete se-aud deşi nu-i primăvară, 

Furtuna leagănă copacii se-aud trosnind, 

Platanul leapădă veşmântu-a doua oară,

 

Plouă cu picături de plumb, zarea-i ‘nourată,

Pe cer lumini violete se sting și se-aprind, 

Cu greu înaintez, strada-i desfundată, 

M-opresc, buimăcit la o poartă ferecată, zâmbind. 

 

La etajul casei zăresc o lumină, 

Este ea, pândeşte după o perdea, 

Mă-ntorc, picioarele-s încărcate de humă, 

Ridic o mână… Cu bine, dragostea mea!…

 

(Inspirația vine de la prima dragoste .)

 

ÎN SEARA DE CRĂCIUN

 

Cum lumina de la Soare 

Cu căldură se-ntinde 

Așa-n noaptea de Crăciun 

Bucuria-n noi se-aprinde 

În vechiul nostru cătun 

În seara de sfânt ajun. 

 

Doi băieți și cu o fată

Colindă din casă-n casă 

Domnul Hristos s-a născut 

În ieslea veche din lemn 

În staul la Betleem. 

 

Din adâncul pieptului 

Dau laude Domnului 

Amintind că din Cuvânt 

Om ca noi s-a făcut

Fiul Domnului Iisus 

Care pace ne-a adus. 

 

Mii de ani au tot trecut 

De când Maica tot suspină 

Pentru fiul drag născut 

Ce-a făcut lumea creștină .

Leave us a Message