"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2013, Iulie

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (0)

1 Filosofie. Psihologie (0)

2 Religie. Teologie (1)

Niţă, Marian

Iisus Hristos : jertfă şi înviere / Marian Niţă, Lucian Dindirică, Florin Ionescu . - Craiova : Aius, 2013

3 Ştiinţe sociale (3)

Andricioaei, Vasile

Însemnări din viaţa politică interbelică / Vasile Andricioaei ; ediţie, studiu introductiv şi note de Radu Florian Bruja . - Iaşi : Junimea, 2013

ÎNTREPRINDEREA şi pieţele în contextul integrării europene / Costel Istrate, Dan Chirleşan (Editori) . - Iaşi : Junimea, 2012

SISTEMUL financiar-bancar şi politica monetară : evoluţii şi tendinţe / Angela Roman, Dan Chirleşan (Editori) . - Iaşi : Junimea, 2012

5 Matematică. Ştiinţele naturii (0)

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (2)

Popa, Grigore T.

Scrieri / Grigore T. Popa ; ediţie, prefaţă şi note de Alexandru Dobrescu . - Iaşi : Junimea, 2012

Vol. 1 : Publicistica de la \"Însemnări ieşene\" . - 2012

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (1)

Ilieşiu, Sorin

Narativitatea imaginii de film : Premise teoretice / Sorin Ilieşiu . - Ed. a 2-a, revăzută . - Iaşi : Junimea, 2012

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (35)

Apostolache, Dumitru

Muguri şi flori de voie bună / prof. Dumitru Apostolache, dr. Laurenţiu Chiriac . - Bârlad : Sfera, 2012

Baban, Ioan

Ecoul numelor proprii : Pagini despre cărţi şi autori / Ioan Baban . - Iaşi : Pim, 2013

Vol. 1 . - 2013

Bălu, Ion

Viaţa lui Lucian Blaga / Ion Bălu ; red.: Daniel Corbu . - Iaşi : Princeps Edit, 2012

Vol. 1 . - 2012

Vol. 2 : aprilie 1935 - martie 1944 . - 2012

Vol. 3 : aprilie 1944 - iunie 1947 . - 2012

Vol. 4 . - 2012

Cimpoi, Mihai

Lucian Blaga : Paradisiacul. Lucifericul. Mioriticul / Mihai Cimpoi ; red.: Daniel Corbu . - Iaşi : Princeps Edit, 2012

Codreanu, Theodor

Basarabia eminesciană / Theodor Codreanu . - Iaşi : Junimea, 2013

Cojocaru, Carmina Mimi

Antropogonia eminesciană / Carmina Mimi Cojocaru . - Iaşi : Junimea, 2012

Constandache, Marian

Luceafărul eminescian. O interpretare transeontică / Marian Constandache . - Iaşi : Pim, 2012

Covali, Anatol

365 de sonete / Anatol Covali . - Târgovişte : Bibliotheca, 2013

Dumitriu, Octavian Gh.

Destinul unui învingător / Prof. Octavian Gh. Dumitriu . - Iaşi : Pim, 2012

EMINESCU în Bucovina : între bubuituri de tun şi aplauze prelungite : (1939-1950) / Culegere întocmită de Ion Filipciuc . - Câmpulung Moldovenesc : Biblioteca Mioriţa, 2012

Fântâneru, Constantin

Poezia lui Lucian Blaga şi gândirea mitică / Constantin Fântâneru ; red.: Daniel Corbu . - Iaşi : Princeps Multimedia, 2013

Grasu, Ica

Ultima zvâcnire : [roman] / Ica Grasu . - Iaşi : Pim, 2012

Gruia, Lucian

Lucian Blaga. Universul clepsidră şi matricea stilistică / Lucian Gruia ; red.: Daniel Corbu . - Iaşi : Princeps Edit, 2012

Hagianu, Viorica

La graniţa dintre lumi : [teatru] / Viorica Hagianu . - Iaşi : Rotipo, 2012

Husar, Alexandru

Lucian Blaga : între amintire şi actualitate / Al. Husar ; red.: Daniel Corbu . - Iaşi : Princeps Edit, 2012

Iacoban, Mircea Radu

Căminarul : [roman] / Mircea Radu Iacoban . - Iaşi : Junimea, 2012

ION Creangă în amintirile contemporanilor / Selecţie texte şi cuvânt înainte de Daniel Corbu . - Iaşi : Princeps Edit, 2012

Istrate, Gavril

Limba scrierilor lui Ion Creangă / Gavril Istrate . - Iaşi : Princeps Edit, 2012

Lovinescu, Vasile

Creangă şi Creanga de aur / Vasile Lovinescu . - Iaşi : Princeps Edit, 2012

LUCIAN Blaga : în amintirile contemporanilor / antologie şi pref. de Daniel Corbu . - Iaşi : Princeps Edit, 2012

Maftei-Buhăieşti, Ioan V.

Întâlnire cu Păstorel ; Teatru scurt şi epigrame / Ioan V. Maftei-Buhăieşti . - Iaşi : Rocad Center, 2012

Mereuţă, Constantin

Visări diurne / Constantin Mereuţă . - Iaşi : Pim, 2012

Munteanu, Constantin

Viaţa la second hand : [roman] / Constantin Munteanu . - Iaşi : Junimea, 2013

Vol. 2 : A trecut un scriitor... - 2013

Parascan, Constantin

Ion Creangă - Măştile inocenţei : viaţa şi opera / Constantin Parascan ; cu o prefaţă de Acad. Mihai Cimpoi . - Iaşi : Princeps Edit, 2012

Precup, Emil

Viaţa şi opera lui Ion Creangă / Emil Precup ; prefaţă de Ion Buzaşi . - Iaşi : Princeps Edit, 2013

Rău, Aurel

În poveşti cu Ion Creangă / Aurel Rău . - Iaşi : Princeps Edit, 2012

Todoran, Eugen

Lucian Blaga. Mitul poetic / Eugen Todoran ; red.: Daniel Corbu . - Iaşi : Princeps Multimedia, 2013

Tudorache, Constantin

Acorduri şi Ritornele : opinii asupra fenomenului epigramatic contemporan / Constantin Tudorache ; selecţie, red. şi consilier ed.: George Zarafu . - Ploieşti : Karta-Graphic, 2012

Ţimiraş, Nicolae

Ion Creangă : După documente vechi, însemnări şi mărturii inedite / Nicolae Ţimiraş . - Iaşi : Princeps Edit, 2012

9 Geografie. Biografie. Istorie (2)

ROMÂNII în istoria Europei / Coordonatori Marusia Cîrstea, Sorin Liviu Damean . - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2013

Vol. 1 . - 2013
Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus