"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2012, Decembrie

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (6)

Gray, Allen

Cartea extratereştrilor / Prof. Allen Gray ; trad.: Adriana Bădescu ; red.: Julia Kretsch . - Bucureşti : Egmont România, 2011

Lyons, Martyn

Istoria cărţilor / Martyn Lyons ; traducere din limba engleză de Ştefania Ferchedău . - Bucureşti : Art, 2011

Oprea, Ştefan

Cartea premiilor Oscar : date, comentarii, profiluri şi 1822 de ilustraţii / Ştefan Oprea, Anca-Maria Rusu . - Ed. a 3-a, revăzută şi actualizată . - Iaşi : Vasiliana'98, 2012

Silvestri, Artur

Nu suntem singuri / Convorbiri cu Artur Silvestri ; ediţie îngrijită de Mariana Brăescu Silvestri . - Ed. a 2-a . - Bucureşti : Carpathia, 2012

ŞCOALĂ de desen : 5 ani+ / il : A.N. Lukianov . - Bucureşti : Litera, 2012

Busuioc, Nicolae

Între sensibilitate şi rigoare : Introducere în arta şi ştiinţa lecturii / Nicolae Busuioc. - Iaşi : Vasiliana'98, 2011

1 Filosofie. Psihologie (3)

ENCICLOPEDIA paranormalului : O cercetare asupra forţelor inexplicabile care ne influenţează lumea / Rupert Matthews, Paul Roland, Karen Farrington, ... ; traducere Lavinia Boja . - Bucureşti : Corint, 2011

Vlădescu, Ionuţ

Influenţe ale divorţului părinţilor asupra personalităţii copiilor. Studiu de caz asupra şcolarului mic / Ionuţ Vlădescu . - Iaşi : Vasiliana'98, 2011

Vlădescu, Ionuţ

Personalitatea copilului maltratat / Ionuţ Vlădescu . - Iaşi : Vasiliana'98, 2011

2 Religie. Teologie (1)

Pleşu, Andrei

Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste / Andrei Pleşu . - Bucureşti : Humanitas, 2012

3 Ştiinţe sociale (8)

Baba, Marinela

Veste-n ţară ni s-o datu : culegere de colinde din judeţul Alba / Marinela Baba . - Alba Iulia : ALTIP, 2012

Chiriţă, Diana

Şcoala... după Şcoală : clasa a I-a / Diana Chiriţă, Nicoleta Ghiţă, Elena Zaharia . - Piteşti : Trend, 2011

CONSILIEREA în asistenţa socială / vol. coord. de Hanibal Dumitraşcu . - Iaşi : Polirom, 2012

Grămadă, Ilie

Femeia în Evul Mediu / Ilie Grămadă . - Ed. a 2-a . - Iaşi : Vasiliana'98, 2012

Grigorescu, Cătălina-Luminiţa

Şcoala... după Şcoală : clasa a IV-a / Cătălina-Luminiţa Grigorescu, Valentina-Monica Iancu, Elena Iftime . - Piteşti : Trend, 2011

România [Legi]

Noul Cod civil ; Codul de procedură civilă : actualizat la 26 septembrie 2012 . - Ed. a 5-a . - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2012

ŞCOALA... după Şcoală : clasa a II-a / Gabriela Din, Viorel George Dumitru, Violeta-Mariana Modoran, Emilia Stoian . - Piteşti : Trend, 2011

Şişu, Raluca-Iulia

Şcoala... după Şcoală : clasa a III-a / Raluca-Iulia Şişu, Maria Vasile . - Piteşti : Trend, 2011

5 Matematică. Ştiinţele naturii (2)

MATEMATICĂ : M_mate-info : Bacalaureat 2013 : Teme recapitulative : 40 de teste rezolvate, după modelul MECTS : Breviar teoretic / Adrian Zanoschi, Gheorghe Iurea, Gabriel Popa, ... - Piteşti : Paralela 45, 2012

Tănase, Ofelia

Ghid pentru bacalaureat de nota 10 (zece) la biologie : Clasele XI-XII / Ofelia Tănase, Nicoleta Ciobanu, Cecilia Răducu ; coordonator Stelică Ene . - Târgovişte : Gimnasium, 2012

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (7)

AUTO test : obţinerea şi redobândirea permisului de conducere "13 din 15" / redactor-şef: Violeta Borzea . - Bucureşti : Naţional, 2012

CAIET de note pentru viitorii şoferi / redactor-şef: Violeta Borzea . - Bucureşti : Naţional, 2012

CURS de legislaţie rutieră / redactor şef: Violeta Borzea . - Bucureşti : Naţional, 2012

Daşchievici, Silvian

Chirurgie ; Specialităţi chirurgicale : manual pentru cadre medii şi şcoli sanitare postliceale / Dr. Silvian Daşchievici, Dr. Mihai Mihăilescu . - Bucureşti : Editura Medicală, 2012

DICŢIONAR de management / Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, Prof. univ. dr. Ion Verboncu, Prof. univ. dr. Gheorghe Ionescu, ... - Bucureşti : PRO Universitaria, 2011

Hilliard, Robert L.

Redactarea materialelor pentru televiziune, radio şi noile media / Robert L. Hilliard ; trad. de Miruna Andriescu . - Iaşi : Polirom, 2012

ÎNTREBĂRI şi teste pentru obţinerea permisului de conducere auto : Categoria B / redactor-şef: Violeta Borzea . - Bucureşti : Naţional, 2012

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (4)

Gombrich, Ernst H.

Istoria artei / E.H. Gombrich ; traducere de Nicolae Constantinescu . - Bucureşti : Art, 2012

Harman, Doug

Ghid de fotografie digitală / Doug Harman ; fotografii de David Jones ; trad. de Delia Iordache, Ioana Aneci . - Ed. a 2-a rev. şi adăugită . - Iaşi : Polirom, 2011

ISTORIA artei : De la pictura rupestră la arta urbană / Editor general Stephen Farthing ; Cuvânt înainte de Richard Cork . - Bucureşti : RAO, 2011

Theodorescu, Răzvan

România în patrimoniul UNESCO = La Roumanie au patrimoine de L'UNESCO = Romania in the UNESCO heritage / Răzvan Theodorescu, Atena Groza ; fotogr.: George Dumitriu . - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2011

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (20)

Chevalier, Tracy

Fata cu cercel de perlă : [roman] / Tracy Chevalier ; trad. din limba engleză de Horia Florian Popescu . - Iaşi : Polirom, 2012

Coţofan, Mona

Ghid de teorie literară pentru clasele gimnaziale / Mona Coţofan, Mihaela Doboş . - Iaşi : Porţile Orientului ; Casa Şcolilor, [200-]

Crăciun, Boris

Dicţionarul scriitorilor români de azi / Boris Crăciun, Daniela Crăciun-Costin . - Iaşi : Porţile Orientului, 2011

Crăciun, Boris

Galeria scriitorilor : 50 de portrete color : album şcolar / de Boris Crăciun . - Iaşi : Porţile Orientului, [200-]

DICŢIONAR de scriitori francezi / Valentina Bianchi, Savin Bratu, Ion Braescu, ... ; volum coordonat de Angela Ion . - Iaşi : Polirom, 2012

Florian, Filip

Toate bufniţele : roman / Filip Florian . - Iaşi : Polirom, 2012

Foşalău, Mihaela

Limba română : Evaluarea naţională 2012 : în 40 de teste / Mihaela Foşalău, Liliana Balan . - Iaşi : Porţile Orientului, 2012

Gallo, Max

Napoleon : [roman] / Max Gallo ; trad. din limba franceză de Rodica Frăţilă . - Bucureşti : ALLFA, 2012

Vol. 2 : Soarele de la Austerlitz : 1799-1805 . - 2012

Gilbert, Elizabeth

Şi am spus da : o poveste de iubire / Elizabeth Gilbert ; traducere din engleză de Alexandra Baciu . - Bucureşti : Humanitas, 2011

Huston, Charlie

Insomnia : [roman] / Charlie Huston ; traducere din limba engleză şi note de Ioana Văcărescu . - Bucureşti : ALLFA, 2011

Iordache, Emil

Prelegeri de iconologie / Emil Iordache . - Iaşi : Vasiliana'98, 2012

LIMBA şi literatura română : Bacalaureat 2013 : 300 de variante pentru proba scrisă / Cosmin Borza, Cristina Erdei, Cristina Gogâţă, ... - Piteşti : Paralela 45, 2012

Niculescu Bran, Tatiana

Spovedanie la Tanacu : roman / Tatiana Niculescu Bran . - Ed. a 2-a revăzută . - Iaşi : Polirom, 2012

Popescu-Sireteanu, Ion

Vechi nume româneşti : (Memoria limbii române, IV) / Ion Popescu-Sireteanu . - Iaşi : Vasiliana'98, 2012

Rostain, Michel

Fiul : [roman] / Michel Rostain ; traducere din limba franceză şi note de Liliana Urian . - Bucureşti : ALLFA, 2012

Silvestri, Artur

Portrete literare / Artur Silvestri . - Bucureşti : Carpathia, 2012

Simenon, Georges

Maigret şi informatorul : [roman] / Georges Somenon ; traducere de Nicolae Constantinescu . - Iaşi : Polirom, 2011

Stone, Irving

Bucuria vieţii : [roman] / Irving Stone ; trad. din limba engleză de Liana Dobrescu, Geo Dumitrescu . - Iaşi : Polirom, 2012

Yogananda, Paramahansa

Autobiografia unui Yoghin / de Paramahansa Yogananda ; cu o pref. de W.Y. Evans Wentz . - Los Angeles : Self-Realization Fellowship, 2012

9 Geografie. Biografie. Istorie (5)

Crăciun, Boris

100 de portrete istorice color : regi, domnitori, alte personalităţi : album şcolar / de Boris Crăciun . - Iaşi : Porţile Orientului, [200-]

GEOGRAFIE : ghid de pregătire intensivă pentru examenul de bacalaureat / Laura Arăboaei, Marcel Arăboaei, Mircea Ardeiu, ... - Piteşti : Nomina, 2012

Haumann, Heiko

Dracula : viaţa şi legenda / Heiko Haumann ; trad. din limba germană şi note de Doina Fischbach . - Bucureşti : All, 2012

Williamson, David G.

Al Treilea Reich / David G. Williamson ; trad.: Iris Manuela Gîtlan . - Bucureşti : All, 2012

MARI imperii ale lumii antice/ coord.: Thomas Harrison ; trad. din limba engleză: Carmen Ion. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009.
Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus