"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2012, Decembrie

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (9)

Castleden, Rodney

Descoperiri care au schimbat lumea / Rodney Castleden ; trad. din limba engleză de Cintia Carmen Weston . - Bucureşti : Meteor Press, 2012

Castleden, Rodney

Invenţii care au schimbat lumea / Rodney Castleden ; trad. din limba engleză de Adriana Ciorbaru . - Bucureşti : Meteor Press, 2012

JUMBO Cartoon : Carte de colorat . - Bucureşti : Galaxia Copiilor, 2012

Vol. 1 . - 2012

Vol. 2 . - 2012

Vol. 3 . - 2012

Vol. 4 . - 2012

Pivniceru, Maruca

Doamne, ce doamne! / Maruca Pivniceru ; cuvânt înainte de Mircea Micu . - Ed. a 2-a . - Bucureşti : Agerpress, 2011

Tatay, Anca Elisabeta

Din istoria şi arta cărţii româneşti vechi : Gravura de la Buda (1780-1830) / Anca Elisabeta Tatay . - Cluj-Napoca : Mega, 2011

1 Filosofie. Psihologie (1)

Chiran, Corina

Ghici ce trebuie să zici : politeţea pentru pici / Corina Chiran ; cu desene de Georgiana Sâmbotin . - Bucureşti : Galaxia Copiilor, 2012

2 Religie. Teologie (7)

MINUNI contemporane : Sfântul Nectarie din Eghina, Sfântul Cosma Protosul, Sfântul Ioachim din Ithaca, Sfântul Arsenie Capadocianul, Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuviosul Iacov Tsalikis . - Bucureşti : Areopag, 2011

Osborne, Arthur

Învăţăturile lui Ramana Maharshi / Arthur Osborne ; traducere din limba engleză Viorica Weissman . - Braşov : Mix, 2012

Papacioc, Arsenie

Testament : Cuvinte de folos / Părintele Arsenie Papacioc . - Bucureşti : Areopag, 2012

Plugaru, Ştefan

Ierarhi ai Mitropoliei Basarabiei în perioada interbelică / Ştefan Plugaru . - Bucureşti : Artemis, 2012

Popescu, Hristache

Binele şi răul faţă'n faţă / Hristache Popescu . - Bucureşti : Editura H.P., 2011

Ţanu, Constantin

Biserica şi dimensiunea socială a securităţii / Constantin Ţanu ; cuv. înainte de Teodor Frunzeti . - Iaşi : Institutul European, 2012

Vasile, Danion

Duhovnicul. Rugăciunea. Postul / Danion Vasile . - Ed. a 2-a revăzută . - Bucureşti : Areopag, 2011

3 Ştiinţe sociale (9)

Brişcaru, Aurica

Globalizare etică. Responsabilitate socială corporativă / Aurica Brişcaru . - Iaşi : Institutul European, 2012

INTELECTUALII şi puterea / Coord. : Vasile Boari, Natalia Vlas, Radu Murea ; studiu introductiv de Vasile Boari . - Iaşi : Institutul European, 2012

Kaimai, Jun

Matsumoto Shigeharu : Bearing Witness / Kaimai Jun . - Tokyo : International House of Japan, 2012

Lupu, Elena

Metodica predării educaţiei fizice şi sportului / Elena Lupu . - Ed. a 2-a rev. şi adăugită . - Iaşi : Institutul European, 2012

OBICEIURILE de peste an ale Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul vechi : tradiţii ancestrale româneşti şi influenţe multiculturale . - Braşov : Agenţia Metropolitană Braşov, 2012

ROMÂNIA [LEGI]

Codul civil al României : text actualizat la data de 17 aprilie 2012 . - Bucureşti : Meteor Press, 2012

ROMÂNIA [LEGI]

Legea pensiilor publice : Legea nr. 263/2010 cu Normele de aplicare . - Bucureşti : Meteor Press, 2011

TEORII versus ideologii politice? / coord.: Cecilia Tohăneanu . - Iaşi : Institutul European, 2012

VIOLAREA libertăţii de exprimare / Petru Frăsilă (editor) ; pref. de Daniel Şandru ; postf. de Cristian Pârvulescu . - Iaşi : Institutul European, 2012

5 Matematică. Ştiinţele naturii (0)

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (10)

Abdalla, Rawhi M.A.

Totul despre apiterapie / Dr. Rawhi M.A. Abdalla . - Bucureşti : All, 2012

Băşoiu, Mihai

201 reţete de mâncăruri pregătite rapid şi sănătos / Mihai Băşoiu . - Bucureşti : Meteor Publishing, 2012

Băşoiu, Mihai

202 reţete de salate / Mihai Băşoiu . - Bucureşti : Meteor Publishing, 2012

Benea, Ciprian Beniamin

Nuclearul : climă, energie şi război / Ciprian Beniamin Benea ; prefaţă de Silviu Neguţ . - Iaşi : Institutul European, 2011

Focşa, Daniel

Aviatori de altădată / Daniel Focşa ; pref. de Horia Gârbea . - Iaşi : Institutul European, 2012

Gautier, Jean-François

Civilizaţia vinului / Jean-François Gautier ; prefaţă de Hubert Monteilhet ; traducere de Mihai Baltag . - Iaşi : Institutul European, 2012

Ivan, Sabin

Masoterapie practică / Dr. Sabin Ivan . - Bucureşti : Meteor Press, 2012

România [Legi]

Codul rutier : actualizare la data de 19.11.2012 . - Bucureşti : Meteor Publishing, 2012

Simkin, Penny

Sarcina, naşterea şi nou-născutul : ghid complet / Penny Simkin, Janet Whalley, Ann Keppler ; trad. de dr. Dana Mihai . - Bucureşti : Meteor Press, 2012

Ţăruş, Victor

Reţete din peşte / Victor Ţăruş . - Bucureşti : Meteor Press, 2011

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (3)

Carter, Philip

Mensa : teste logice pentru provocarea minţii / Philip Carter şi Ken Russell ; trad. din limba engleză de Mihai-Dan Pavelescu . - Bucureşti : Meteor Press, 2011

Scott, Marylin

Biblia picturii în acuarelă : referinţe fundamentale pentru artişti / Marylin Scott ; trad.: Anne Marie Baranga . - Bucureşti : All Educational, 2011

Scott, Marylin

Biblia picturii în ulei : referinţe fundamentale pentru artişti / Marylin Scott ; trad.: Anne Marie Baranga . - Bucureşti : All Educational, 2011

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (14)

Blaga Chiriacescu, Rodica

Dicţionar român-francez, francez-român / Rodica Blaga Chiriacescu . - Bucureşti : Meteor Press, 2011

Bratu, Teodor

Din Câmpia Burnazului : Preocupări poetice / Teodor Bratu . - Ed. a 2-a rev. şi adăugită . - [s.l.] : Casa Editorială ODEON, 2012

Moronescu, Marin

Eternul Caragiale / Marin Moronescu . - Vaslui : Piar, 2012

Pivniceru, Romeo

Note de lector / Romeo Pivniceru . - Bucureşti : Agerpress, 2011

Vol. 1 . - 2011

Pivniceru, Romeo

Oameni fără importanţă sau Memoriile unui necunoscut / Romeo Pivniceru. - Bucureşti : Agerpress, 2010

Vol. 1. - 2010

Vol. 2. - 2010

Vol. 3. - 2010

Rosenboom, Hilke

Manualul prinţeselor : [roman] / Hilke Rosenboom ; cu ilustraţii de Franziska Harvey . - Bucureşti : Galaxia Copiilor, 2012

Tolstaia, Sofia

Viaţa mea : fragmente de jurnal / Sofia Tolstaia ; traducere din limba rusă, prefaţă şi note de Antoaneta Olteanu . - Bucureşti : ALLFA, 2012

Villiers, Gérard de

Guineea salbatică : [roman] / Gérard de Villiers ; traducere din limba franceză de Marian Tiu . - Bucureşti : Meteor Press, 2011

Villiers, Gérard de

Iubirea nebună a colonelului Chang : [roman] / Gérard de Villiers ; traducere din limba franceză de Marian Tiu . - Bucureşti : Meteor Press, 2011

Villiers, Gérard de

Jihad : [roman] / Gérard de Villiers ; traducere din limba franceză de Marian Tiu . - Bucureşti : Meteor Press, 2011

9 Geografie. Biografie. Istorie (11)

Bacalov, Sergiu

Despre satele mileşti : Neamurile boiereşti Milescul şi Milici (studiu istorico-genealogic) / Sergiu Bacalov . - Chişinău : [s.n.], 2012

Castleden, Rodney

Cei mai ticăloşi oameni din lume : esenţa răului / Rodney Castleden ; trad. din limba engleză de Mihai Dan Pavelescu . - Bucureşti : Meteor Press, 2012

Castleden, Rodney

Conflicte care au schimbat lumea / Rodney Castleden ; trad. din limba engleză de Raphael Cristian Cîrlig . - Bucureşti : Meteor Press, 2012

Castleden, Rodney

Evenimente care au schimbat lumea / Rodney Castleden ; trad. din limba engleză de Irina Ohanisian . - Bucureşti : Meteor Press, 2012

Castleden, Rodney

Oameni care au schimbat lumea / Rodney Castleden ; trad. din limba engleză de Mihaela Văcariu . - Bucureşti : Meteor Press, 2012

Crutzescu, Gheorghe

Podul Mogoşoaiei : povestea unei străzi / Gheorghe Crutzescu ; ed. îngrijită şi note: Virgiliu Z. Teodorescu . - Ed. a 3-a . - Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2011

DOUĂ secole de suferinţă : Basarabia, 1812-2012 : de la tragedie la speranţă / Ştefan Plugaru (coord.), Ludmila Coadă, Vlad Mischevca, Iulian Sînzianu, Mariana S. Ţăranu . - Iaşi : Pim, 2012

Mandache, Diana

Capitole târzii din viaţa mea : memorii redescoperite / Diana Mandache ; cuv. înainte de Dominic Lieven ; trad. de Valentin Mandache . - Ed. a 3-a . - Bucureşti : ALLFA, 2011

Politkovskaia, Anna

Rusia lui Putin / Anna Politkovskaia ; trad. din limba engleză de Viorica Horga . - Bucureşti : Meditaţii, 2011

Suciu, F.B.

Spaţiul turcofon. Coordonate istorico-strategice / F.B. Suciu . - Iaşi : Junimea, 2012

Watanabe, Hiroshi

A History of Japanese Political Thought, 1600 - 1901 / Watanabe Hiroshi ; translated by David Noble . - Tokyo : International House of Japan, 2012
Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus