"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2012, Noiembrie

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (4)

Asociaţia Naţională A Bibliotecarilor Şi Bibliotecilor Publice Din România (Bucureşti)

Sistemul de control managerial în biblioteci : model experimentat de Biblioteca Judeţeană "George Bariţiu" Braşov . - Bucureşti : Editura ANBPR, 2012

INTERVIURILE "Bucovinei literare" : 1990-2010 / antologie realizată de Constantin Arcu, Sabina Fînaru . - Suceava : Editura Universităţii Suceava, 2011

Niculică, Alis

Junimea literară : (1904-1914; 1923-1939) : bibliografie / Alis Niculică ; pref.: dr. Liviu Papuc . - Iaşi : Tipo Moldova, 2012

Urs, Otilia

Catalogul cărţii româneşti vechi din Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca / Otilia Urs . - Cluj-Napoca : Mega, 2011

1 Filosofie. Psihologie (4)

David-Rus, Richard

Explanation and Understanding through Scientific Models / Richard David-Rus ; foreword by Ilie Pârvu . - Iaşi : Institutul European, 2012

SIGNIFICANCE and Interpretation within the Knowledge Based Society : proceedings of the International Conference : Baia Mare, 27-30 October 2011 . - Iaşi : Institutul European, 2012

Vol. 1 : Epistemology and Philosophy of Science, Philosophical Hermeneutics, Economical Theories and Practices / editors: Teodor Dima, Dan-Gabriel Sîmbotin . - 2012

Vol. 2 : Anthropology and Cultural Studies, Psychology / editors: Nicu Gavriluţă, Petru Dunca . - 2012

2 Religie. Teologie (0)

3 Ştiinţe sociale (1)

Mocanu, Luiza

Întoarcere în timp ... spre viitor : evoluţia mărcilor de-a lungul anilor / Luiza Mocanu . - Bucureşti : Editura OSIM, 2012

5 Matematică. Ştiinţele naturii (0)

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (1)

Penescu, Mihail

ALL, biografia unui succes / Mihail Penescu . - Bucureşti : All, 2011

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (1)

ÎNCĂ o dată la Bata : mărturii de la o tabără de creaţie / fotografii: Alain Kauff ; trad.: Ioana Ivaşcu ; coord. proiect: Florin Didilescu . - Arad : Nigredo, 2012

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (49)

Albu, Eugen

În cursul zilei de azi-noapte : [epigrame] / Eugen Albu . - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2012

Andrei, Petruş

Fântâna şi izvorul : [versuri] / Petruş Andrei . - Bârlad : Sfera, 2012

Boboc-Pungeşteanu, Ştefan

Ştefaniade în sos picant : Epigrame şi catrene epigramatice / Ştefan Boboc-Pungeşteanu . - Iaşi : Rocad Center, 2012

Brumă, Petru

Integrale civice / Petru Brumă . - Constanţa : Ex Ponto, 2012

Vol. 1 : Parodica magna. Parabola nova. Mioritica balada . - 2012

Vol. 2 : Rondeluri Sonete. Arca lui Demos . - 2012

Cade, Jared

Agatha Christie : Misterul celor 11 zile / Jared Cade . - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2012

CAIETELE : Anul Paul Celan : 2010 / o culegere îngrijită de Angela Furtună . - Suceava : Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", 2011

Căpruciu, Dan

Orfan de soacră / Dan Căpruciu . - Galaţi : Pax Aura Mundi, 2012

Căpruciu, Dan

Sonatele sonete : sonete epigramatice, epigrame / Dan Căpruciu . - Galaţi : Pax Aura Mundi, 2011

Căruceru, Nicolae

Alte fabule şi pamflete / Nicolae Căruceru . - Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei, 2011

Căruceru, Nicolae

Tălmăciri ... răstălmăciri : replici la epigrame de ieri şi de azi / Nicolae Căruceru . - Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei, 2012

Cotlarciuc, Sorin

Delicatese... umoristice : [epigrame] / Sorin Cotlarciuc . - Iaşi : Rocad Center, 2012

Cuzuioc, Ion

Epigrame alese / Ion Cuzuioc . - Bucureşti : Biodova, 2012

Deutsch, Eugen

Seducătorul de muze : [sonete] / Eugen Deutsch . - Iaşi : Rocad Center, 2011

Dinescu, Florina

Cu muza la taifas : [epigrame] / Florina Dinescu . - Ploieşti : Elapis, 2012

Dumitrescu-Blendea, Cristian

Scrisori deschise (de) către Secu' : Ediţie cenuşie, revizuită la preţ, pigulită, bibilită, despăgubită, puricată şi despăducheată : Bancuri spuse cu gura închisă / Cristian Dumitrescu-Blendea . - Bucureşti : LULU Enterprises, Inc., 2012

Găinariu-Tazlău, Viorica

Nemiloasa clepsidră / Viorica Găinariu-Tazlău . - Baia Mare : Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu" Baia Mare, 2011

Gornea, Constantin

Plutonul 23 : roman umoristic / Constantin Gornea . - Slobozia : Star Tipp, 2012

Hagianu, Viorica

La graniţa dintre lumi : [teatru] / Viorica Hagianu . - Iaşi : Rotipo, 2012

Halas, Ioan

Să trăiţi ... mişto! : catrene, epigrame, pamflete / Ioan Halas . - Baia Mare : Eurotip, 2011

Iacob-Bencei, Ionel

Un senior al epigramei : Dimitrie Jega : 100 de ani de la naştere / Ionel Iacob-Bencei . - Timişoara : Eurostampa, 2012

Iovuţa, Corneliu Ioan

Conferinţe din "Iepoca de aur" / Corneliu Ioan Iovuţa . - Timişoara : Eubeea, 2012

Iovuţa, Corneliu Ioan

Gânduri din "Iepoca de aur" / Corneliu Ioan Iovuţa . - Timişoara : Eubeea, 2012

Iovuţa, Corneliu Ioan

Idei încorsetate din "Iepoca de aur" / Corneliu Ioan Iovuţa . - Timişoara : Eubeea, 2012

ISTORIA umorului gălăţean de la C. Conachi până în prezent / coord.: Vasile Plăcintă . - Galaţi : Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, 2011

Iuraşcu-Tataia, Constantin

Pocnind din bici... : (Pop-corn agonistic) / Constantin Iuraşcu-Tataia . - Iaşi : Rocad Center, 2012

Larco, Vasile

Terapie intensivă : Culegere de epigrame medicale / Valerian Lică ; prefaţă George Corbu . - Bucureşti : Uniunea Epigramiştilor din România, 2011

MARIENESCU - inedit : file de jurnal / ed. alcătuită şi îngrijită de Nicolae Nicoară-Horia . - Arad : Nigredo, 2012

Moisa, Gavril

Carigrame / Gavril Moisa, Virgil Tomuleţ . - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2012

Munteanu, Radu (Lit.)

Întâmplări din Ţara Zânelor : poezie, epigramă, grafică umoristică şi proză scurtă umoristică / Radu Munteanu ; cop. şi il.: Radu Munteanu . - Călăraşi : Agora (Călăraşi), 2012

Orăşanu, Laurenţiu

A treia bancă : [roman] / Laurenţiu Orăşanu . - Bucureşti : SemnE, 2012

Păunescu, Coriolan

Aleargă cu mine : [versuri] / Coriolan Păunescu . - Galaţi : Pax Aura Mundi, 2011

Păunescu, Coriolan

Ne pleacă poveştile din aripi : [versuri] / Coriolan Păunescu . - Iaşi : Tipo Moldova, 2012

Râpeanu, Elis

Două pe faţă, două pe dos : Volum omagial Mircea Trifu - 90 de ani de la naştere / Elis Râpeanu . - Ploieşti : Tipo-Man, 2012

Râpeanu, Elis

Ieşirea din labirint = L'uscita dal labirinto = L'issue du labyrinthe : (Aforisme. Aforismi. Aphorismes) / Elis Râpeanu ; traduzione in italiano Gabriela-Vivi Stângă ; traduction en français Elis Râpeanu . - Ploieşti : Tipo-Man, 2011

Rodean, Ştefan-Cornel

Daţi-mi voie! : (epigrame) / Ştefan-Cornel Rodean . - Sibiu : Adalex, 2012

Rozei, Adrian Irvin

Secante româneşti = Sécantes roumaines / Adrian Irvin Rozei . - Oradea : Duran's, 2011

Sălcuţan, Mihai

Cronica unui început de mileniu / Mihai Sălcuţan ; prefaţa Nicolae-Paul Mihail (Nicomah) . - Buzău : Editgraph, 2011

Sălcuţan, Mihai

Zbor cu parapOanta : Epigrame vesele şi triste / Mihai Sălcuţan ; prefaţa Acad. Mihai Cimpoi . - Buzău : Editgraph, 2012

Timofticiuc, Neculai

Cuculia : [roman] / Timofticiuc Neculai . - Iaşi : Pim, 2012

Toderaşcu, Ioan

Ariciul cu ţepi de alint : epigrame / Ioan Toderaşcu . - Iaşi : Pim, 2012

Tudorache, Constantin

Acorduri şi Ritornele : opinii asupra fenomenului epigramatic contemporan / Constantin Tudorache ; selecţie, red. şi consilier ed.: George Zarafu . - Ploieşti : Karta-Graphic, 2012

Tzone, Nicolae

Vianu : fereastra luminată : album = La Fenêtre éclairée = Das erleuchtete fenster / Nicolae Tzone ; pref.: Vlad Alexandrescu ; prez. artistică: Petre Ghelmez, Nicolae Tzone ; biobibliografie: Emil Păunescu ; trad.: Elena şi Claudiu Soare . - Ed. adăugită . - Bucureşti : Editura Vinea, 2011

Viziteu, Nicolae

Viziteisme / Nicolae Viziteu . - Iaşi : Pim, 2012

Vostradanus

Acvariul din colivie / Vostradanus . - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2012

Zahariuc, Paul

Un Festival în umbra lui Constantin Tănase : perspectivă gazetărească vasluiană : (1970-2010) / Paul Zahariuc . - Iaşi : Pim, 2012

Zavati Gardner, Mariana

Oglinda cu vise : Vise la minut = The Remains of Julia May's Dreams = Les Rêves de Julia May = Erinnern Sie sich an Julia May : Poezii / Mariana Zavati Gardner . - Craiova : Contrafort, 2012

ZÂMBETE în Prier : un deceniu de umor epigramatic la Vişeu de Sus / selecţie realizată de Lucian Perţa . - Cluj-Napoca : Grinta, 2012

9 Geografie. Biografie. Istorie (0)

Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus