"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2012, August

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (1)

Vlad, Eduard

Dicţionar polemic de cultură americană / Eduard Vlad ; cuv. înainte de Adina Ciugureanu . - Iaşi : Institutul European, 2012

1 Filosofie. Psihologie (1)

Blaga, Lucian

Trilogia culturii / Lucian Blaga . - Bucureşti : Humanitas, 2011

2 Religie. Teologie (1)

Androne, Mihai

Jean Calvin : Providenţa, predestinarea şi estetica simbolului religios / Mihai Androne ; prefaţă de Ivan Ivlampie . - Iaşi : Institutul European, 2011

3 Ştiinţe sociale (9)

Bejenaru, Anca

Adopţia copiilor în România / Anca Bejenaru ; prefaţă de Maria Roth . - Iaşi : Institutul European, 2011

DESPRE Parlamentul European, democratizare şi democraţie / Nathalie Brack, Ramona Coman, Yann-Sven Rittelmeyer, Cristina Stănculescu ; prefaţă de Cristian Preda . - Iaşi : Institutul European, 2011

"CE ne costă poluarea mediului?" : Culegere de lucrări prezentate la Concursul Interjudeţean cu participare internaţională "Cu poluarea nu-i de joacă!" / Coordonator Mihaela Evelina Mik . - Vaslui : [s.n.], 2012

Dumitru, Maria

Drept profesional. Teoria generală a contractului profesional / Maria Dumitru . - Iaşi : Institutul European, 2011

GREIERELE sau furnica : Necuvântătoarele ne învaţă : Culegere de lucrări prezentate la Concursul Judeţean / Coordonator Mihaela Evelina Mik . - Vaslui : [s.n.], 2012

Mureşan, Doina

Managementul public / Doina Mureşan ; cuv. înainte de Doru Tompea . - Iaşi : Institutul European, 2012

Pahlavan, Farzaneh

Comportamentul agresiv / Farzaneh Pahlavan ; traducere de Liliana Rusu . - Iaşi : Institutul European, 2011

Şanţa, Mihaiu

Procedura medierii conflictelor : îndrumar practic / Av. Mihaiu Şanţa . - Iaşi : Pim, 2012

TOTALITARISMUL : De la origini la consecinţe / Coordonatori : Sorin Bocancea, Daniel Şandru . - Iaşi : Institutul European, 2011

5 Matematică. Ştiinţele naturii (0)

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (1)

Benea, Ciprian Beniamin

Nuclearul : climă, energie şi război / Ciprian Beniamin Benea ; prefaţă de Silviu Neguţ . - Iaşi : Institutul European, 2011

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (0)

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (8)

Butnaru, Leo

Avangarda - jertfa Gulagului : (Poeţi sub teroarea comunistă) / Antologie, traducere, prefaţă şi note de Leo Butnaru . - Iaşi : Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2011

Covali, Anatol

Viscol : [versuri] / Anatol Covali . - Târgovişte : Bibliotheca, 2011

Crohmălniceanu, Ovid S.

Amintiri deghizate / Ovid S. Crohmălniceanu ; ediţie îngrijită şi prefaţă de Ioana Pârvulescu . - Bucureşti : Humanitas, 2012

Gheorghiu, Florin

Sentimente în chihlimbar / Florin Gheorghiu . - Iaşi : Pim, 2012

Goran, Silviu

Canarul Dudu prezintă familia : povestiri pentru copii / Silviu Goran, Rahela Goran . - Iaşi : Alfa (Iaşi), 2012

Müller, Herta

Omul este un mare fazan pe lume : roman / Herta Müller ; traducere din germană de Corina Bernic . - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2011

Pessoa, Fernando

Opera poetică / Fernando Pessoa ; antologie, traducere din portugheză, prefaţă, tabel cronologic şi note de Dinu Flămând . - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2011

Teodorescu, Adriana

Îmblânzirea diferenţei : Stereotipizarea socială a scriitorului / Adriana Teodorescu . - Bucureşti : Europress Group, 2012

9 Geografie. Biografie. Istorie (3)

Basterra, Ramón de

Opera lui Traian / Ramón de Basterra ; trad. din limba spaniolă şi note de Oana Presecan ; studiu introductiv de Mariano Martín Rodríguez . - Iaşi : Institutul European, 2011

Boia, Lucian

Franţa, hegemonie sau declin ? / Lucian Boia ; trad. din franceză de Emanoil Marcu . - Bucureşti : Humanitas, 2012

Djuvara, Neagu

Ce au fost boierii mari în Ţara Românească? : Saga Grădiştenilor : (secolele XVI-XX) / Neagu Djuvara . - Ed. a 2-a, rev. şi adăugită . - Bucureşti : Humanitas, 2011
Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus