"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2012, Iulie

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (1)

MANUSCRISELE de la Marea Moartă / traducere din ebraică, introducere şi note Theodor H. Gaster ; traducere din limba engleză Simona Dumitru . - Bucureşti : Herald, 2011

1 Filosofie. Psihologie (3)

Costache, Adrian

Înţelegere, tradiţie, neînţelegere : o interpretare critică la "Adevăr şi metodă" / Adrian Costache ; prefaţă de Aurel Codoban . - Iaşi : Institutul European, 2012

FILOSOFIA şi societatea cunoaşterii / Coordonator Adrian Muraru ; cuvânt înainte de Adrian Muraru . - Iaşi : Institutul European, 2012

Marcus, Solomon

Paradigme universale / Solomon Marcus . - Piteşti : Paralela 45, 2011

2 Religie. Teologie (3)

BHAGAVAD-GITA / Traducere din limba sanscrită, notă introductivă, comentarii şi note Sergiu Al- George . - Bucureşti : Herald, 2011

CARTEA lui Enoh / Traducere din etiopiană, note şi comentarii R.H. Charles ; cuvânt înainte W.O.E. Oesterley ; traducere şi îngrijire ediţie Alexandru Anghel . - Bucureşti : Herald, 2011

CARTEA tibetană a morţilor : (Bardo Thödol) / Traducere şi studiu introductiv : Horia Al. Căbuţi . - Bucureşti : Herald, 2011

3 Ştiinţe sociale (1)

Neguţ, Silviu

Introducere în geopolitică / Silviu Neguţ . - Bucureşti : Meteor Press, 2011

5 Matematică. Ştiinţele naturii (1)

Arsene, Gelu

Hazarduri naturale / Arsene Gelu . - Vaslui : [s.n.], 2012

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (1)

Gagnon, Romain

Trăieşte slab, gurmand şi sănătos : Viitorul nutriţiei aparţine preistoriei / Romain Gagnon ; traducere, adaptare, redactare şi corectură Daniel Voicea . - Bucureşti : House of Guides, 2011

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (0)

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (38)

Calvino, Italo

Oraşele invizibile : [roman] / Italo Calvino ; trad. din limba italiană şi postfaţă de Oana Boşca-Mălin . - Bucureşti : ALLFA, 2011

Caragiale, Ion Luca

Momente, schiţe, nuvele / Ion Luca Caragiale . - Piteşti : Paralela 45, 2011

Caragiale, Ion Luca

Teatru / I.L. Caragiale . - Ed. a 2-a . - Piteşti : Paralela 45, 2011

Cazimir, Otilia

Baba Iarna intră-n sat şi alte poezii / Otilia Cazimir . - Ed. a 2-a . - Bucureşti : ROXEL CART, 2011

Creangă, Ion

Amintiri din copilărie / Ion Creangă . - Piteşti : Paralela 45, 2011

Creangă, Ion

Poveşti, povestiri / Ion Creangă . - Piteşti : Paralela 45, 2011

Eminescu, Mihai

Patologia societăţii noastre: Articole politice / Mihai Eminescu . - Ed. a 2-a . - Bucureşti : Vremea, 2011

Eminescu, Mihai

Poezii : Antume / Mihai Eminescu . - Ed. a 2-a . - Piteşti : Paralela 45, 2011

Eminescu, Mihai

Proză / Mihai Eminescu . - Piteşti : Paralela 45, 2011

Farago, Elena

Căţeluşul şchiop şi alte poezii / Elena Farago . - Ed. a 2-a . - Bucureşti : ROXEL CART, 2011

Faulkner, William

Hoţomanii : O reminiscenţă : [roman] / William Faulkner ; traducere din limba engleză Mircea Ivănescu . - Bucureşti : RAO, 2011

García Márquez, Gabriel

Un veac de singurătate : [roman] / Gabriel García Márquez ; traducere din limba spaniolă Mihnea Gheorghiu . - Bucureşti : RAO, 2011

Goethe, Johann Wolfgang

Faust : o tragedie / Goethe ; trad. de Mihail Nemeş . - Ed. a 3-a . - Piteşti : Paralela 45, 2011

Grigoraş, Vasilica

Aşa vreau eu : povestiri / Vasilica Grigoraş . - Bucureşti : Oscar Print, 2012

Grigoraş, Vasilica

Raze de suflet pentru Sara : Versuri / Vasilica Grigoraş . - Ed. a 2-a, revăzută şi adăugită . - Bucureşti : Oscar Print, 2012

Havel, Václav

Teatru / Václav Havel ; traducere din limba cehă şi note de Mircea Dan Duţă . - Bucureşti : Curtea veche, 2011

Istrati, Panait

Chira Chiralina : [roman] / Panait Istrati ; prefaţă şi biografie de Lucian Pricop. - Bucureşti : Cartex 2000, 2011

Istrati, Panait

Codin ; Ciulinii Bărăganului : [romane] / Panait Istrati ; prefaţă şi biografie de Lucian Pricop . - Bucureşti : Cartex 2000, 2011

Kipling, Rudyard

Cartea junglei : [roman] / Rudyard Kipling ; il. de Robert Ingpen ; traducere de Mihnea Gheorghiu . - Bucureşti : Litera Internaţional, 2011

La Fontaine, Jean de

Fabule / La Fontaine ; traducere de D. Anghel şi Şt.O. Iosif . - Bucureşti : ROXEL CART, 2011

Odobescu, I. Alexandru

Mihnea-Vodă cel Rău ; Doamna Chiajna ; Pseudo-Kineghetikos / A.I. Odobescu ; Ediţie îngrijită postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Teodor Vârgolici . - Bucureşti : Cartex 2000, 2011

Oprea, Ion N.

Academia bârlădeană nu doar o stare de spirit. Vasile Voiculescu şi Academia de la Bârlad / Ion N. Oprea ; cu o postfaţă de prof. Cornelia Sechi . - Iaşi : Pim, 2012

Oprea, Ion N.

Prietenie / Ion N. Oprea ; cu o postfaţă de Martha Eşanu . - Iaşi : Pim, 2012

Pann, Anton

Din năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea : [versuri] / Anton Pann . - Bucureşti : Cartex 2000, 2011

Pecie, Ion

Phallusiada sau epopeea iconoclastă a lui Creangă / Ion Pecie . - Piteşti : Paralela 45, 2011

Petrescu, Cezar

Fram, ursul polar : [roman] / Cezar Petrescu . - Bucureşti : Cartex 2000, 2011

POVEŞTILE copiilor/ Ediţie îngrijită de Alina Diaconu . - Iaşi : Kolos, 2012

Preda, Marin

Delirul : [roman] / Marin Preda . - Bucureşti : Cartex Serv, 2011

Preda, Marin

Marele singuratic : [roman] / Marin Preda . - Bucureşti : Cartex Serv, 2011

Prelipceanu, Nicolae

Odioseea : Un jurnal pe sărite / Nicolae Prelipceanu . - Iaşi : Institutul European, 2011

Rebreanu, Liviu

Ion : [roman] / Liviu Rebreanu ; pref. de Lucian Pricop ; tabel cronologic de Ilderim Rebreanu . - Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu, 2012

Rebreanu, Liviu

Nuvele / Liviu Rebreanu ; prefaţă de Ion Bogdan Lefter ; tabel cronologic de Ilderim Rebreanu . - Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu, 2011

Rebreanu, Liviu

Teatru / Liviu Rebreanu ; prefaţă de Mihaela Michailov ; tabel cronologic Ilderim Rebreanu . - Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu, 2011

Rilke, Rainer Maria

Opera poetică / Rainer Maria Rilke ; traducere din limba germană de Mihail Nemeş ; ed. îngrijită şi pref. de Dan Flonta . - Ed. a 2-a . - Piteşti : Paralela 45, 2011

Slavici, Ioan

Zâna Zorilor şi alte poveşti / Ioan Slavici . - Ed. a 2-a . - Piteşti : Paralela 45, 2011

Ştefănescu, Alex

Bărbat adormit în fotoliu : Întâmplări / Alex. Ştefănescu . - Ed. a 2-a . - Bucureşti : Curtea veche, 2011

Vişniec, Matei

Omul din cerc : (antologie de teatru scurt 1977-2010) / Matei Vişniec . - Piteşti : Paralela 45, 2011

Zamfirescu, Duiliu

Viaţa la ţară ; Tănase Scatiu : [romane] / Duiliu Zamfirescu ; prefaţă şi biografie de Lucian Pricop . - Bucureşti : Cartex 2000, 2011

9 Geografie. Biografie. Istorie (3)

Arsene, Gelu

Relieful Munţilor Calimani / Arsene Gelu . - Vaslui : [s.n.], 2012

Constantin, Nicolae

Dicţionar de personalităţi istorice româneşti / Nicolae Constantin . - Ed. a 3-a revizuită şi adăugită . - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2011

ENCICLOPEDIA bătăliilor din istoria românilor / George Marcu, Rodica Ilinca, Dragoş Ilinca, Stan Stoica . - Bucureşti : Meronia, 2011
Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus