"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2012, Iunie

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (1)

Oişteanu, Andrei

Imaginea evreului în cultura română : studiu de imagologie în context est-central-european / Andrei Oişteanu . - Ed. a 3-a, rev., adăugită şi il. - Iaşi : Polirom, 2012

1 Filosofie. Psihologie (6)

FAMILIA şi rolul ei în educarea copilului / Volum coordonat de Elena Bonchiş . - Iaşi : Polirom, 2011

Joshi, Liat Hughes

Cum ne educăm copiii : (4-11 ani) / Liat Highes Joshi ; traducere de Andra Hâncu şi Ioana Panţir . - Iaşi : Polirom, 2012

METODE implicite de investigare a personalităţii / Volum coordonat de Florin A. Sava . - Iaşi : Polirom, 2011

PSIHOLOGIA copilului modern / Volum coordonat de Georgeta Pânişoară . - Iaşi : Polirom, 2011

Renaud, Héléne

8 metode eficiente pentru educarea copiilor / Hélène Renaud, Jean-Pierre Gagné ; traducere de Aurora Irimia . - Iaşi : Polirom, 2011

Simister, C.J.

Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei şi creativităţii copiilor / C.J. Simister ; traducere de Cezar Petrilă şi Ioana Panţir . - Iaşi : Polirom, 2011

2 Religie. Teologie (1)

Steinhardt, Nicolae; Neuman, Em.

Eseu despre o concepţie catolică asupra iudaismului ; Iluzii şi realităţi evreieşti / N. Steinhardt, Em. Neuman ; traducere de Giuliano Sfichi ; ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, referinţe critice şi indici de Ioan Chirilă ; repere biobibliografice de Virgil Bulat . - Iaşi : Polirom, 2011

3 Ştiinţe sociale (3)

DREPTURILE copilului / coord.: Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, Prof. Ioan Oancea . - Bucureşti : Institutul Român pentru Drepturile Omului, 2011

Platon, Mircea

Conştiinţa naţională şi statul reprezentativ : Studii de istorie a ideilor politice şi economice / Mircea Platon . - Iaşi : Timpul (Iaşi), 2011

Scarlat, Mihaela

Jurisprundenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului : cazuri recente cu privire la România / coord.: Irina Moroianu Zlătescu ; autor: Mihaela Scarlat ; colab.: Oana Hanciu, Răzvan Stan . - Bucureşti : Institutul Român pentru Drepturile Omului, 2011

5 Matematică. Ştiinţele naturii (1)

Wolke, Robert L.

109 răspunsuri ştiinţifice la întrebări cotidiene : Ce nu ştia Einstein... / Robert L. Wolke ; traducere de Lucia Dos . - Iaşi : Polirom, 2011

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (1)

EUROPENIZAREA societăţii româneşti şi mass-media / Coordonator Constantin Schifirneţ . - Bucureşti : Comunicare.ro, 2011

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (3)

Bolum, Marian

Studii şi articole de numismatică / Marian Bolum . - Bârlad : Sfera, 2012

Truică, Ion

Arta compoziţiei / Ion Truică . - Ed. a 2-a revăzută . - Iaşi : Polirom, 2011

CONCURSUL de desene "Eroii cărţilor citite" - 40 de ani, 1972-2012 . - Cluj-Napoca : Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj, 2012

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (26)

Dorian, Gellu

Confort Freud : 6 piese de teatru / Gellu Dorian . - Iaşi : Timpul (Iaşi), 2011

Eco, Umberto

Confesiunile unui tînăr romancier / Umberto Eco ; trad. de Ioana Gagea . - Iaşi : Polirom, 2011

Eco, Umberto

Cum ne construim duşmanul şi alte scrieri ocazionale / Umberto Eco ; trad. de Ştefania Mincu . - Iaşi : Polirom, 2011

Eiji Yoshikawa

Povestea familiei Heiké / Eiji Yoshikawa ; traducere din limba engleză de Lorena Lupu . - Iaşi : Polirom, 2011

Hemingway, Ernest

Moarte după-amiaza : [roman] / Ernest Hemingway ; trad. din limba engleză şi note de Ionuţ Chiva . - Iaşi : Polirom, 2011

Kusturica, Emir

Unde sunt eu în toată povestea asta? / Emir Kusturica ; trad. din limba franceză şi note de Daniel Nicolescu şi Dan Radu Stănescu . - Iaşi : Polirom, 2012

Liiceanu, Aurora

Cuvinte încrucişate / Aurora Liiceanu . - Iaşi : Polirom, 2012

Liiceanu, Aurora

Rendez-vous cu lumea / Aurora Liiceanu . - Iaşi : Polirom, 2012

Marcu, Emilian

Sfera de apă : opera poetică / Emilian Marcu ; Prefaţă de Adrian Dinu Rachieru ; Postfaţă de Theodor Codreanu ; Itinerar biografic de Paul Gorban . - Iaşi : Princeps Edit, 2011

Mironescu, Doris

Viaţa lui M. Blecher : Împotriva biografiei / Doris Mironescu . - Iaşi : Timpul (Iaşi), 2011

Nabokov, Vladimir

Un hohot în beznă : roman / Vladimir Nabokov ; traducere din limba engleză de Horia Florian Popescu . - Iaşi : Polirom, 2011

Nabokov, Vladimir

Vrăjitorul : [roman] / Vladimir Nabokov ; traducere din limba engleză de Luana Schidu . - Ed. a 2-a . - Iaşi : Polirom, 2011

Nothomb, Amélie

O formă de viaţă : roman / Alélie Nothomb ; trad. din limba franceză de Valentina Chiriţă . - Iaşi : Polirom, 2012

Paler, Octavian

Vremea întrebărilor : Cronică morală a unui timp plictisit de morală / Octavian Paler . - Ed. a 2-a . - Iaşi : Polirom, 2011

Petreu, Marta

Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului : roman / Marta Petreu . - Iaşi : Polirom, 2011

Petreu, Marta

De la Junimea la Noica : studii de cultură românească / Marta Petreu . - Iaşi : Polirom, 2011

Petreu, Marta

O zi din viaţa mea fără durere : eseuri / Marta Petreu . - Iaşi : Polirom, 20121

Poe, Edgar Allan

Cărăbuşul de aur şi alte povestiri / E.A. Poe ; trad. din limba engleză şi note de Liviu Cotrău . - Iaşi : Polirom, 2011

Rushdie, Salman

Furie : [roman] / Salman Rushdie ; traducere din limba engleză şi note de Vlad Russo . - Ed. a 4-a, rev. - Iaşi : Polirom, 2012

Sillitoe, Alan

Singurătatea alergătorului de cursă lungă / Alan Sillitoe ; trad. din limba engleză de Ciprian Şiulea . - Iaşi : Polirom, 2012

Slavic, Constantin

Durerea de cap : Povestiri năucite de cruzimea realităţii / Constantin Slavic . - Iaşi : Pim, 2011

Slavic, Constantin

Hachiţe : Schiţe şi povestiri ocrotite de promoroaca dragostei pentru viaţă / Constantin Slavic . - Iaşi : Pim, 2012

Steinhardt, Nicolae

Critică la persoana întâi / N. Steinhardt ; Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, referinţe critice şi indici de Florian Roatiş ; Repere biobibliografice de Virgil Bulat . - Bucureşti : Polirom, 2011

Steinhardt, Nicolae

Incertitudini literare / N. Steinhardt ; ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, referinţe critice şi indici de George Ardeleanu ; repere biobibliografice de Virgil Bulat . - Iaşi : Polirom, 2012

Steinhardt, Nicolae

Monologul polifonic / N. Steinhardt ; ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, referinţe critice şi indici de Ştefan Iloaie ; repere biobibliografice de Virgil Bulat . - Iaşi : Polirom, 2012

Zafón, Carlos Ruiz

Prinţul din negură : [roman] / Carlos Ruiz Zafón ; trad. din limba spaniolă de Alina Ţiţei . - Iaşi : Polirom, 2011

9 Geografie. Biografie. Istorie (3)

Ionescu, Nicolae

Comuna Albeşti : File de istorie / Prof. dr. Nicolae Ionescu, Prof. Benone Coşeru . - Bârlad : Sfera, 2012

Zahariuc, Paul

Evreii bârlădeni în documentele arhivistice vasluiene : (1896-1953) / Paul Zahariuc . - Iaşi : Pim, 2012

Zahariuc, Paul

Fălciu, Tutova, Vaslui : secvenţe istorice : (1907-1989) : de la răscoală, la revoltă / Paul Zahariuc . - Iaşi : Pim, 2012
Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus