"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2011, Octombrie

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (0)

1 Filosofie. Psihologie (2)

Ciulei, Tomiţă

Mic tratat de gnoseologie / Tomiţă Ciulei . - Iaşi : Lumen, 2009

Secară, Otilia

Creierul social : Autism, neuroştiinţe, terapie / Otilia Secară . - Bucureşti : Tracus Arte, 2009

2 Religie. Teologie (2)

Marin, Constantin

Isihasm în mănăstirile spaţiului mioritic românesc : de la Palamism la Paisism / Constantin Marin . - Iaşi : Lumen, 2009

Popescu, Tudor R.

Salvarea bisericilor de orice rit din România sub ocupaţia militară sovietică / Tudor R. Popescu ; ed. îngrijită de asist. univ. drd. Rodica Burduşel . - Ed. a 2-a . - Iaşi : Lumen, 2009

3 Ştiinţe sociale (2)

Dron, Mihaela

Marketing cinematografic / Mihaela Dron. - Iaşi : Lumen, 2006

Gârlan, Mictat A.

Fundamentări metodologice în etnopsihologie / Mictat A. Gârlan . - Iaşi : Lumen, 2004

5 Matematică. Ştiinţele naturii (0)

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (1)

Dragomir, Corneliu

O socioantropologie a dezastrelor naturale. Oameni înecaţi în lacrimi, case prăbuşite / Corneliu Dragomir . - Iaşi : Lumen, 2009

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (8)

Baciu, Gheorghe

Schitul Orgoeştii Noi : (1792-1860) / Gheorghe Baciu . - Iaşi : Panfilius, 2011

Fântâneanu, Emanuel

Eternul Pegas : Pagini din istoria călăriei româneşti / Emanuel Fântâneanu . - Bucureşti : Tracus Arte, 2010

Florea, Anca Dana

La început a fost gestul... / Anca Dana Florea, Mihai Mălaimare . - Bucureşti : Tracus Arte, 2010

Vol. 1 : O iubire de-o viaţă . - 2010

Vol. 2 : Scenariile noastre . - 2010

Ghiţulescu, Mircea

Mari autori pe scenă : (De la Shakespeare la Ionesco) / Mircea Ghiţulescu ; Ediţie îngrijită de Cristiana Gavrilă . - Bucureşti : Tracus Arte, 2010

Nicolae, Lucian-Marian

Copoul vasluian în altarul amintirilor / Lucian-Marian Nicolae . - Iaşi : Pim, 2011

Şandra, Alina

Teatrul Nocturn - Captarea Visului : Eseu Teatral Oniric / Alina Şandra . - Iaşi : Lumen, 2009

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (25)

Al Doamnei, Cătălin

Poemele ruinurilor / Cătălin Al Doamnei . - Iaşi : Pim, 2011

Artelul Textual

"Brazde peste haturi" revisited : pagini salvate dintr-un samizdat colectiv / Artelul Textual ; ediţie nevenală: îngrijită de Luka Lukici Meletiev ; prefaţată de Sorin Antohi . - Iaşi : Opera Magna, 2011

Barbu, Alina

Suflet întrupat şi trup însufleţit / Alina Barbu . - Iaşi : Lumen, 2008

Chiriac, Petruţa M.

Buchet de cronici literare / Petruţa Chiriac . - Bârlad : Sfera, 2011

Cucu, Vasile

Viaţa între două lumi / Vasile Cucu . - Sibiu : Arhip Art, 2011

Dărăbuş, Ştefan

Cezar Petrescu - fascinaţia romanului / Ştefan Dărăbuş . - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011

Gavrilescu, Ioan

Jurnal de război. Adevărul asupra dezastrului de la Stalingrad / Gl. bg. (r) Ioan Gavrilescu ; studiu introductiv, note şi bibliografie de Dr. Toma Rădulescu, Georgică Bercea-Florea, Mihăiţă Stoica . - Craiova : ARVES, 2011

Găleşanu, Dumitru

Emoţii în multivers : poeme = Emotions into Multivers : poems / Dumitru Găleşanu ; traducător Adrian Constantinescu . - Bucureşti : Tracus Arte, 2010

Ghiorghiu, Titi

Fabule şi epigrame : (Din ciclul Restituiri) / Titi Ghiorghiu ; ediţie îngrijită de Val Andreescu . - Iaşi : Pim, 2011

Hulban, Horia

Poveşti pentru copii care nu mai sunt copii şi pentru adulţi care mai sunt copii / Horia Hulban . - Iaşi : Lumen, 2009

Marinescu, Angela

Blindajul final : Opere I / Angela Marinescu . - Bucureşti : Tracus Arte, 2010

Maxim, Catia

Între timpuri : roman / Catia Maxim. - Bucureşti : Tracus Arte, 2010

Militaru, Miluţa

Limba română : cuvinte/structuri cu valenţă stilistică / Miluţa Militaru . - Vaslui : [s.n.], 2011

Militaru, Miluţa

Limba română : forma şi sensul cuvintelor paronime / Miluţa Militaru . - Vaslui : [s.n.], 2011

Munteanu, Elena

Şlefuitorul de cuvinte : poezii / Elena Munteanu . - Huşi : Cenaclul literar "Eminescu", 2011

Onel, Neculai I.

Mi-e dor : [versuri] / Neculai I. Onel . - Bârlad : Sfera, 2011

Popescu, Cristian Tiberiu

Faima templierilor : ostaşi, magi sau conspiratori? / Cristian Tiberiu Popescu . - Bucureşti : Tracus Arte, 2011

Tacoi, Cristina

Plâng, iubite prinţ : roman epistolar / Cristina Tacoi ; desenul copertei Cătălin Bursaci . - Bucureşti : SemnE, 2000

Vol. 1 . - 2000

Vol. 2 . - 2000

Vol. 3 . - 2000

Vol. 4 . - 2001

Vol. 5 . - 2001

Tacoi, Cristina

Antologie de versuri / Cristina Tacoi . - Bucureşti : SemnE, 2002

Vakulovski, Mihail

Portret de grup cu "generaţia optzeci" : (poezia) / Mihail Vakulovski . - Bucureşti : Tracus Arte, 2010

9 Geografie. Biografie. Istorie (2)

Rădescu, Daniela

Boierii de neam şi postelniceii din Judeţul Dolj : (secolul al XIX-lea) / Daniela Predescu Rădescu . - Craiova : Sitech, 2011

Rădescu, Daniela

Mazilii din Judeţul Dolj : (secolul al XIX-lea) / Daniela Rădescu . - Craiova : Universitaria, 2009
Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus