"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2011, Iunie

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (8)

ENCICLOPEDIA României/ Coordonator colecţie Gh. Buzatu ; Consultant ştiinţific Lector univ. dr. Bogdan Ştefanachi. - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

Vol. 1. - 2010

Vol. 2 : Ţara Românească. - 2010

Vol. 3 : Economia naţională. Cadre şi producţie. - 2010

Vol. 4 : Economia naţională. Circulaţie, distribuţie şi consum. - 2010

MANUSCRISE şi cărţi vechi româneşti în colecţiile Bibliotecii Judeţene "Alexandru şi Aristia Aman" : catalog / coordonator: Lucian Dindirică, Adriana Boboc, Ramona Pau, Mihaela Dudău . - Craiova : Aius PrintEd, 2010

Moga, Liliana

Dumitru V. Marin : biobliografie / lucrare realizată de: Liliana Moga, Anca-Elena Chelaru . - Vaslui : Biblioteca Judeţeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui, 2011

Popescu, Eugen Costel

Descoperirea Atlantidei : un nou excurs adânc în preistoria DacoRomâniei / Eugen Costel Popescu . - Bucureşti : Editura Dacoromână TDC, 2011

1 Filosofie. Psihologie (0)

2 Religie. Teologie (1)

Matei, Petru V.

Gugeşti (Jud. Vaslui) : slujitori şi lăcaşuri de credinţă : (1609-2011) / Petru V. Matei ; cu un cuv. înainte de Prof. univ. dr. Mircea Ciubotaru . - Iaşi : Cronica, 2011

3 Ştiinţe sociale (0)

5 Matematică. Ştiinţele naturii (1)

Stan, Oana Maria

Ecosistemele forestiere - evoluţie spaţială şi temporală. Judeţul Vaslui / Oana Maria Stan, Valentin Viorel Stan . - Piteşti : Delta Cart Educaţional, 2011

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (1)

ABONAŢII S.A.R. de telefoane din Bucureşti : februarie 1943 corectată până la 15 noemvrie 1943 : anexa la Enciclopedia României/ Cu un argument de Gh. Buzatu. - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (2)

Mosari, G.

Amintiri cu mari actori / G. Mosari ; prefaţă: Ioan Holban ; desene: Florin Buciuleac . - Iaşi : 24:Ore, 2010

Pătrăşcan, Costel

Fabricat în România / Costel Pătrăşcan . - Craiova : Aius PrintEd, 2010

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (23)

Ardelean, Teodor

Limba română şi cultivarea ei în preocupările Astrei / Teodor Ardelean ; prefaţă de prof. univ. dr. D.H.C. Victor V. Grecu . - Cluj-Napoca : Limes, 2009

Bădescu, Ilie

Mihai Eminescu : realismul oriental : opera teoretică : filosofie, economie, etnoistorie, sociologie : retrosociologie eminesciană / Ilie Bădescu ; proiect ed. conceput şi realizat de Aurel Ştefanachi. - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

Cristi, Adi

Anotimpurile : [versuri] / Adi Cristi . - Iaşi : 24:Ore, 2009

Cristi, Adi

Întoarcerea la popor : [versuri] / Adi Cristi . - Iaşi : Tipo Moldova, 2007

Cristi, Adi

Pe frontul de est al cuvântului scris : (şase mii de zile sub nopţi) / Adi Cristi . - Iaşi : Edict Production, 2006

Cristi, Adi

Solidaritate cu Dumnezeu / Adi Cristi . - Iaşi : 24:Ore, 2009

Cristi, Adi

Umilinţă şi batjocură / Adi Cristi . - Iaşi : 24:Ore, 2011

Cristi, Adi

Visând pe marginea trezirii : [versuri] / Adi Cristi . - Iaşi : 24:Ore, 2009

DICŢIONARUL biobibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor din România, filiala Craiova / Lucian Dindirică (coord.), Lavinia Dumitrescu, Daniela Popescu, Vasilica Anghel . - Craiova : Aius PrintEd, 2010

EMINESCU : sens, timp şi devenire istorică/ Volum îngrijit de Gh. Buzatu, Ştefan Lemny şi I. Saizu ; Argument semnat de Gh. Buzatu. - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

Vol. 1. - 2010

Vol. 2. - 2010

Eminescu, Mihai

Poezii / M. Eminescu ; Ediţie critică de D. Murăraşu. - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

Vol. 1. - 2010

Vol. 2. - 2011

Vol. 3. - 2011

Grosu, Daniel

Dedesubt : [roman] / Daniel Grosu . - Vaslui : [s.n.], 2010

Grosu, Daniel

Profesorul de moarte : [versuri] / Daniel Grosu . - Vaslui : [s.n.], 2010

M. Eminescu : 1850-2011/ Ilustraţii de D. Bordenache. - Iaşi : Tipo Moldova, 2011

Maiorescu, Titu

Critice / Titu Maiorescu. - Ed. completă. - Iaşi : Tipo Moldova, 2011

Vol. 1-2 : 1866-1907. - 2011

Vol. 3 : 1867-1892. - 2011

Vişan-Arnold, Augustina

Creşterea rădăcinilor : [versuri] / Augustina Vişan-Arnold ; pref. de Ion Chiriac . - Iaşi : Polirom, 2011

9 Geografie. Biografie. Istorie (20)

AGRESIUNEA comunismului în România : documente din arhivele secrete : 1944-1989/ Ediţie îngrijită de Dr. Gh. Buzatu şi Mircea Chiriţoiu. - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

Vol. 1. - 2010

Vol. 2. - 2010

Buzatu, Gheorghe

Istorie interzisă : mărturii şi documente cenzurate despre mareşalii României : Alexandru Averescu, Constantin Prezan, Ion Antonescu / Gheorghe Buzatu. - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

Buzatu, Gheorghe

Mareşalul Antonescu : documente, mărturii şi comentarii / Gheorghe Buzatu ; editate în colab. cu Stela Cheptea, V.F. Dobrinescu, I. Saizu. - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

Vol. 1. - 2010

Buzatu, Gheorghe

Nicolae Ceauşescu : biografii paralele, stenograme şi cuvântări secrete, dosare inedite, "procesul" şi execuţia / Gheorghe Buzatu. - Iaşi : Tipo Moldova, 2011

Buzatu, Gheorghe

România cu şi fără Antonescu : documente, studii, relatări şi comentarii / Gh. Buzatu. - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

Buzatu, Gheorghe

România şi trusturile petroliere internaţionale pînă la 1929 / Gh. Buzatu. - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

Buzatu, Gheorghe

Românii în arhivele Kremlinului / Gh. Buzatu. - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

DIPLOMAŢIE şi diplomaţi români/ coordonatori: Gheorghe Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu. - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

Vol. 1. - 2010

Vol. 2. - 2010

ENCICLOPEDIA României : Anexă hărţi. - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

GHIDUL turistic al judeţului Tulcea = Tourist Guide of Tulcea County / coord.: Mihaela Oboroceanu . - Cluj-Napoca : Schubert & Franzke, 2011

Nedelcea, Tudor

Românii de lângă noi / Tudor Nedelcea ; pref. de Victor Crăciun . - Craiova : Fundaţia "Scrisul Românesc", 2011

Popescu-Sireteanu, Ion

Oraşul Siret şi împrejurimile / Ion Popescu-Sireteanu . - Iaşi : Bucovina (Iaşi), 1999

Stat şi societate în Europa / coord.: Ionuţ Şerban, Lucian Dindirică . - Craiova : Universitaria, 2009

Vol. 2 . - Aius Printed, 2010

Şerban, Ionuţ

Ideea de revoluţie la români / Ionuţ Şerban . - Craiova : Sitech, 2010
Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus