"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2011, Mai

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (2)

BIBLIOTECA Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi : Ghid trilingv : (română, engleză şi franceză)/ colectivul: Letiţia Buruiană, Geta Eftimie, Camelia Toporaş, ... ; coord.: Zanfir Ilie, ... ; trad.: Ioana Chicu, Vasile Savin, Dorina Moisă. - Ed. a 2-a. - Galaţi : Axis Libri, 2010

MARIN 70 : 70 de autori, 70 de mărturii, 70 de autografe, pentru 70 de ani/ Volum îngrijit de Val Andreescu. - Iaşi : Pim, 2011

1 Filosofie. Psihologie (1)

David-Ghindăoani, Mihai

Viaţa filozofului Vasile Conta / Mihai David-Ghindăoani ; ed. critică, tabel cronologic, bibliografie şi postf. de Virgil Savin. - Piatra Neamţ : Crigarux, 2010

2 Religie. Teologie (0)

3 Ştiinţe sociale (2)

EUROPA & Uniunea Europeană : recomandări bibliografice. - Vaslui : Biblioteca Judeţeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui, 2011

Moga, Liliana; Chelaru, Anca-Elena

Dan Ravaru : biobibliografie / Lucrare realizată de: Liliana Moga, Anca-Elena Chelaru. - Vaslui : Biblioteca Judeţeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui, 2011

5 Matematică. Ştiinţele naturii (0)

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (0)

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (1)

Crişan, Maria Magdalena

Exerciţiul privirii / Maria-Magdalena Crişan. - Iaşi : Printco, 2010

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (15)

Andreescu, Val

Milenii, anotimpuri şi iubiri : (sau Cele şase trepte ale iniţierii) : [roman] / Val Andreescu. - Iaşi : Pim, 2011

Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila

Dicţionarul scriitorilor brăileni / Colectivul de autori: Cătălin Rîşnoveanu, Aurel Furtună, Alina Alionte,... - Brăila : Proilavia, 2010

Ciubotaru, Nicolae Gr.

Povestiri cu bunici şi strămoşi / Nicolae Gr. Ciubotaru ; text stabilit şi prefaţă de Mircea Ciubotaru. - Iaşi : Kolos, 2010

Diaconu, Mircea A.

Calistrat Hogaş : eseu monografic / Mircea A. Diaconu. - Piatra Neamţ : Crigarux, 2007

Felea, Ilarion V., Pr.

Spre Tabor / Ilarion V. Felea ; cu predoslovie a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania. - Piatra Neamţ : Crigarux, 2007

Vol. 1 : Pregătirea. - 2007

Vol. 2 : Curăţirea. - 2007

Vol. 3 : Luminarea. - 2008

Vol. 4 : Desăvârşirea. - 2010

GÂNDITORUL de la Humuleşti : eseuri, studii, exegeze consacrate vieţii şi operei lui Ion Creangă/ Cristian Livescu (coord.). - Piatra Neamţ : Crigarux, 2008

Iorga, Nicolae

Despre Creangă / N. Iorga ; ed. tematică, studiu introd. şi aparat critic de Cristian Livescu. - Piatra Neamţ : Crigarux, 2009

Petean, Mircea

Linişte redusă la tăcere = Quitness silenced = Calme réduit au silence / Mircea Petean ; version française: Yvonne et Mircea Goga, Letiţia Ilea ; english version: Cristina Tătaru. - Cluj-Napoca : Limes, 2011

Piru, Alexandru

Ion Creangă / Al. Piru ; pref. şi ed. critică de Cristian Livescu. - Piatra Neamţ : Crigarux, 2008

Streinu, Vladimir

Ion Creangă / Vladimir Streinu ; ed. critică, studiu introd., note şi tab. cronologic de Cristian Livescu. - Piatra Neamţ : Crigarux, 2010

Josanu, Vitalie

Reflecţii istorice privitoare la Cetatea Neamţului : pagini de istorie militară medievală / Vitalie Josanu. - Piatra Neamţ : Crigarux, 2009

9 Geografie. Biografie. Istorie (0)

Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus