"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2011, Aprilie

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (2)

PRESA locală şi regională românească în context european : Studii şi cercetări de istorie a presei / Coordonator Gabriela Rusu-Păsărin . - Piteşti : Independenţa Economică, 2010

THE World Almanac and Book of Facts 2010 / Senior Editor: Sarah Janssen . - S.U.A. : World Almanac Books, 2010

1 Filosofie. Psihologie (2)

Ioan, Petru

Coordonate ale filosofiei ieşene, pe parcursul a trei jubilee / Petru Ioan . - Iaşi : Editura Ştefan Lupaşcu, 2010

Petcu, Ioan

Avataruri ale unei noi paradigme : Educaţie şi creaţie în perspectiva logicii de tip "situaţional" / Ioan Petcu ; Cuvânt înainte de Ioan Cârâc ; Postfaţă de Melentina Toma . - Iaşi : Editura Universităţii "Al.I. Cuza", 2010

2 Religie. Teologie (2)

ALTE mărturii despre Părintele Arsenie Boca . - Făgăraş : Agaton, 2008

Manu, Mihaela

Maica mea, Veronica / Mihaela Manu . - Iaşi : Pim, 2009

3 Ştiinţe sociale (3)

Didilescu, Ion

Universitari din alte vremuri / Ion Didilescu . - Iaşi : Editura Ştefan Lupaşcu, 2010

GHID de bune practici în promovarea dialogului social . - [s.l.] : [s.n.], 2010

Nazare, Ruxandra

Sub semnul lui Hermes şi al lui Pallas : educaţie şi societate la negustorii ortodocşi din Braşov şi Sibiu la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea / Ruxandra Moaşa Nazare . - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2010

5 Matematică. Ştiinţele naturii (0)

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (0)

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (0)

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (13)

Andrei, Petruş

Şi vremea nu mă vremuieşte... : (65 de poeme) / Petruş Andrei . - Bârlad : Sfera, 2011

C.D. Zeletin – 75 / ed. alcătuită de Prof. Elena Monu . - Bârlad : Sfera, 2010

Chiriac, Petruţa M.

Vocea mea distinctă : (interviuri, articole, ecouri) / Petruţa Chiriac . - Iaşi : Opera Magna, 2010

DUMBO / Redactor Julia Kretsch . - Bucureşti : Egmont România, 2010

Iordache, Florin

Vipuşcă S.R.L. : teatru politic / Florin Iordache . - Bucureşti : Zip, 2010

ÎN căutarea lui Nemo / Traducător Andreea Ţolea ; Redactor Julia Kretsch . - Bucureşti : Egmont România, 2010

Lefter, Elvira-Lili

Singurătate în umbra crucii / Elvira Lefter . - Iaşi : Timpul (Iaşi), 2009

Onel, Neculai I.

Singur / Neculai I. Onel . - Iaşi : Pim, 2010

PINOCCHIO / Redactor Julia Kretsch . - Bucureşti : Egmont România, 2010

PISICILE aristocrate / Redactor Julia Kretsch . - Bucureşti : Egmont România, 2010

RATATOUILLE / Traducător Aloma Ciomâzgă-Mărgărit ; Redactor Julia Kretsch . - Bucureşti : Egmont România, 2010

Rişcuţa, Honorius D.

Don Juan în comunism / Honorius D. Rişcuţa . - Piatra Neamţ : [s.n.], 2010

TINKER Bell – Clopoţica / Traducător Adrian Grama ; Redactor Julia Kretsch . - Bucureşti : Egmont România, 2010

9 Geografie. Biografie. Istorie (4)

ARHIVE secrete, secretele arhivelor / Coordonatori: Gheorghe Buzatu, Corneliu Bichineţ ; Studii şi documente publicate în colaborare cu: Mihai Lupoi, Gh. Miţărel, Stela Cheptea, ... - Iaşi : Tipo Moldova, 2010

Vol. 1 . - 2010

Vol. 2 . - 2010

ROMÂNIA sub Imperiul Haosului : (1919-1989) / Coordonatori: Gheorghe Buzatu, Corneliu Bichineţ . - Ed. a 2-a . - Iaşi : Tipo Moldova, 2011
Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus