"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2011, Martie

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (9)

Corbu, Corina

Noţiuni introductive în internet şi comerţ electronic / Corina Corbu, Simona Rîurean . - Petroşani : Universitas, 2009

Dârţu, Constantin Toni

Personalităţi române şi faptele lor : 1950 – 2000 / Constantin Toni Dârţu . - Iaşi : Pim, 2008

Vol. 31. - 2008

Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei : un corpus/ coordonată de Alexandrina Ioniţă . - Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2009

Vol. 4 : (1829-1859). - 2009

Sachelariu, Monica; Ştefan, Ana

Patrimoniul cultural naţional : aspecte generale privind evoluţia reformelor juridice şi instituţionale / Monica Sachelariu, Ana Ştefan . - Piatra Neamţ : Cetatea Doamnei, 2009

STANDARDE, directive şi reglementări privind raportarea financiară : Simpozion ediţia a VII-a . - Timişoara : Mirton, 2009

Tanasachi, Marcel

Figuri ieşene / Marcel Tanasachi . - Iaşi : Pim, 2009

Tutunea, Mihaela Filofteia

Instrumente IT&C aplicate în cercetări de marketing / Mihaela Filofteia S. Tutunea . - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2009

1 Filosofie. Psihologie (4)

Bănică, Loredana

Psihologia educaţiei fizice şi sportive / Loredana Bănică . - Ed. a 2-a . - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009

Iancu, Lucica

Concepte şi metode matematice în logică : valori şi limite / Lucica Iancu . - Ed. a 2-a . - Timişoara : Editura de Vest, 2009

Păişi Lăzărescu, Mihaela

Psihologia personalităţii : suport de curs / Mihaela Păişi Lăzărescu, Maria Magdalena Stan . - Piteşti : Pământul, 2008

Raţă, Marinela

Autism : Aspecte generale / Marinela Raţă, Gloria Raţă, Bogdan-Constantin Raţă . - Iaşi : Pim, 2008

2 Religie. Teologie (5)

Barbu, Ioan

Lumină Nouă / Ioan Barbu . - Râmnicu Vâlcea : Editura „Antim Ivireanul”, 1997

Vol. 5 : Sub cerul Italiei : Ortodoxia românească şi cauza ecumenică. - 2004

BIBLIA sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament : cu trimiteri şi Cuvintele Domnului Isus în roşu / trad.: Dumitru Cornilescu . - Saline : Romanian Bible Society, 2006

Popovici, Alexa

Istoria anabaptiştilor din România : 1527-1768 / dr. Alexa Popovici . - Oradea : Făclia, 2009

Vicovan, Ion, Pr.

Mitropolia Moldovei şi Sucevei la jumătatea veacului al XX-lea : pagini de istorie / Pr. Ion Vicovan . - Iaşi : Performantica, 2009

3 Ştiinţe sociale (33)

Abrudan, Simona Veronica

Fundamentele comunicării economice / Simona Veronica Abrudan . - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2009

AUDIT extern : raţionament profesional între naţional şi internaţional : studii aplicative / coord.: Laurenţiu Dobroţeanu, Camelia Liliana Dobroţeanu ; coautor: Daniela Ciolpan, Diana Manea . - Bucureşti : InfoMega, 2005

Boacă, Margareta

Comunicarea interculturală în contextul proceselor de integrare europeană şi euroatlantică / Margareta Boacă . - Bucureşti : Editura Universităţii de Apărare "Carol I", 2009

Bologa, Irina Lucia

Paşaportul românesc : material pentru uzul românilor de pretutindeni / Irina Lucia Bologa . - Galaţi : Zigotto, 2008

Buiga, Anuţa

Statistică inferenţială : aplicaţii în SPSS / Anuţa Buiga . - Cluj-Napoca : Todesco, 2009

Butaci, Casian

Statistică economică : note de curs / Casian Butaci . - Oradea : Editura Universităţii Agora, 2007

Caraghiaur, Eugen

Secretul crizelor financiare : Eseu de economie politică pe înţelesul tuturor / Eugen Caraghiaur de Panciu ; cu un cuvînt înainte de prof. univ. dr. Ion Ionescu . - Bucureşti : SemnE, 2009

Călin Bodea, Cornelia

Mirajul Orientului / Cornelia Călin-Bodea ; pref.: prof. I. Ion Ivaşcu ; postf.: prof. dr. Dan Bodea . - Ed. rev. şi adăugită . - Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2009

Ciochină-Barbu, Ioan

Dreptul muncii / Ioan Ciochină-Barbu . - Iaşi : Pim, 2003

Vol. 1

Craiovan, Mihai Petru

Psihosociologia comunicării organizaţionale / Lect. univ. dr. Mihai Petru Craiovan . - Bucureşti : Editura Universităţii "Titu Maiorescu", 2007

Crişu, Constantin

Ghidul juristului : Lucrare pluridisciplinară teoretico-practică : Teorie şi jurisprudenţă selectivă [în domeniul dreptului civil, procesual civil, penal procesual penal, familiei, comercial, muncii, administrativ şi taxe de timbru] / Constantin Crişu . - Ed. a 12-a revăzută, adăugită şi completată cu modificările la zi . - Curtea de Argeş : Juris Argessis, 2009

Duţă, Paul Dănuţ

EU-27. Politica Europeană de Vecinătate / Paul Dănuţ Duţă, Dan Ionică . - Sibiu : Techno Media, 2007

ECONOMIE : teste-grilă : Admitere 2010 / Prof. univ. dr. Coralia Angelescu, Prof. univ. dr. Dumitru Ciucur, Prof. univ. dr. Constantin Popescu, ... - Bucureşti : Editura ASE, 2009

Gherasim, Adrian

Bazele marketingului : Aplicaţii / Adrian Gherasim, Carmen Raluca Ionescu . - Iaşi : Pim, 2009

Hatos, Adrian

Participarea comunitară în România urbană : lideri, participanţi şi spectatori ai acţiunilor colective din vecinătăţile din blocurile construite înainte de 1990 / Adrian Hatos . - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009

Hurbean, Călin

Introducere în informatica economică : Note de curs / Călin Hurbean, Romeo Margea . - Timişoara : Mirton, 2009

Ionescu, Alina Măriuca

Evaluarea profilului sărăciei din România folosind metode statistice multivariate : Studiu de caz . - Iaşi : Editura Universităţii "Al.I. Cuza", 2009

Neagu, Nicoleta M.

Prevenirea devianţei : contribuţii : proiecte de intervenţie / Nicoleta M. Neagu . - Iaşi : Pim, 2007

MODALITĂŢI eficiente de abordare a educaţiei incluzive : simpozionul naţional : 21 martie 2009, Iaşi / Coordonatori volum: Inspector prof. Elena Motaş, Prof. Simina Grigoruţă . - Iaşi : Pim, 2009

Murgea, Aurora

Investiţiile pe piaţa de capital / Aurora Murgea . - Timişoara : Mirton, 2009

NOILE provocări ale construcţiei europene / coord.: Angela Banciu, Ioana Porumb . - Bucureşti : Bren, 2009

Pitulac, Tudor

Sociologia comunităţii / Tudor Pitulac . - Iaşi : Institutul European, 2009

Popeangă, Vasile

Fiscalitate internaţională / Vasile Popeangă, Vasile Nicolae Popeangă, Viorel Daniel Crăciunescu . - Petroşani : Focus, 2006

Sandu, Antonio Ştefan

Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională : o socio-pedagogie a succesului : suport de curs / Antonio Ştefan Sandu . - Iaşi : Lumen, 2009

Creativitate şi inovcaţie în învăţământ : [Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice şi referate a cadrelor didactice] / Editori coordonatori Prof. Alina Şandru..., Prof. Iulia Baldazar... - Suceava : Editura George Tofan, 2009

SOCIALIZAREA copilului : Baza integrării în societate / Mirela Ciho, Mariana Mălureanu, Adriana Mălureanu, Claudia Matache. - Bucureşti : Printech, 2009

Şerbănoiu, Adrian

Ghid practic pentru achiziţii publice / dr. ing. Adrian Şerbănoiu, Cătălina Şerbănoiu . - Iaşi : Pim, 2009

TESTE grilă pentru admitere la master / Ion Iarca, Ioan Done, Denisa Stănescu, Ion Bucur . - Iaşi : Pim, 2009

TESTE grilă pentru licenţă – 2007 . - Bucureşti : Mustang, 2007

Tomescu, Ioana

Integrarea în şcoală a copiilor cu debilitate mintală şi deficienţe de vorbire : Lucrare ştiinţifică / Ioana Tomescu . - Slatina : Didactic Pres, 2009

Tutunaru, Dana

Îndrumar lucrare de licenţă / Dana Tutunaru, Magdalena Miulescu . - Galaţi : Zigotto, 2009

Zaharia, Alexandrina

Drept funciar şi publicitate imobiliară : aplicaţii practice / Alexandrina Zaharia . - Galaţi : Zigotto, 2007

5 Matematică. Ştiinţele naturii (14)

Bucureşteanu, Maria

Bazinul hidrografic Prut : diagnosticul stării ecologice a resursei naturale de apă / Maria Bucureşteanu, Maria Rădoane, Gabriela Popescu Teodosiu . - Suceava : Editura Universităţii "Ştefan cel Mare", 2008

CAIET de lucrări practice la disciplina Fizică Generală. Specializarea T.C.M. / Ş.L. Dr. Petru Nica, Prof. dr. Dodu Ursu, Prof.dr. Georgeta Strat, ... - Iaşi : Pim, 2009

CAIET de lucrări practice la disciplina Fizică. Specializarea Textile-pielărie / Rodica Bădescu, Dorin Condurache, Irinel Grecu, ... - Iaşi : Pim, 2009

CAIET de lucrări practice la fizică pentru studenţii facultăţii de Chimie / Rodica Bădescu, Dorin Condurache, Sergiu Istrate, ... - Iaşi : Pim, 2009

CAIET de lucrări practice la fizică. Specializarea Ingineria mediului / Rodica Bădescu, Dorin Condurache, Georgeta Strat, ... - Iaşi : Pim, 2009

Coman, Mălina

Teste grilă de biologie pentru admiterea în învăţământul superior / Mălina Coman, Magdalena Miulescu . - Galaţi : Zigotto, 2008

Drăgan, Delia

Geometrie descriptivă şi desen tehnic de construcţii / Delia Drăgan . - Cluj-Napoca : U.T. Press, 2008

Munteanu, Dan

Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în România / Dan Munteanu . - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2009

Nicolescu, Carmen

Îndrumar practic de genetică / Carmen Nicolescu, Irinel Ciobanu . - Târgovişte : Bibliotheca, 2008

PARCUL Naţional Călimani : studii ecologice şi de biodiversitate / coord.: Toader Chifu, Alexandru Manoliu, Constantin Toma. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2008

Păun, Andrei

Analiză statistică folosind limbajul R / Andrei Păun, Mihaela Păun . - Bucureşti : Matrix Rom, 2009

Savu, Eleonora

Teoria numerelor : un univers fascinant / Eleonora Savu . - Iaşi : Pim, 2009

Sorocovschi, Victor

Meteorologie şi climatologie / Victor Sorocovschi . - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

TESTE de chimie organică pentru concursul de admitere în învăţământul superior / Gheorghe Zgherea, Rodica Mihaela Dinică, Ştefan Dima, Bianca Furdui. - Ed. a 5-a, rev. şi completată . - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos, 2009

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (34)

AGENŢI chimici poluanţi şi impactul asupra alimentului : curs pentru anul I / Constantin Lipsa, Zaira Marcela Murgu, Dorelia Simona Lipsa, Dumitru V. Murgu . - Iaşi : Pim, 2006

Badea, Gheorghe

Instalaţii sanitare / Gheorghe Badea . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008

Barbu, Cornelia

Medicină internă şi oncologie : Curs pentru studenţii Facultăţii de Asistenţi Medicali / Cornelia Barbu, Anca Tase, Adrian Tase . - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2007

BAZELE contabilităţii : aplicaţii şi studii de caz / Autori, coord.: Chiraţa Caraiani, Mihaela Dumitrana, Lavinia Olimid, ... - Bucureşti : InfoMega, 2005

Benga, Ileana

Ghid de diagnostic şi tratament în epilepsii şi crize neepileptice, paralizii cerebrale, retard neuropsihomotor / Ileana Benga, Mihaela Vinţan . - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2008

Caraman Coruţ, Gabriela

"Gol"-ul şi "plin"-ul : O interpretare plastică în modă / Gabriela Caraman Coruţ . - Bucureşti : SemnE, 2009

CONTABILITATE de gestiune & Control de gestiune : aplicaţii şi studii de caz / Chiraţa Caraiani, Mihaela Dumitrana, Cornelia Dascălu, ... - Bucureşti : InfoMega, 2005

Dascălu, Cornelia

Contabilitate şi tehnică bancară / Cornelia Dascălu, Mihaela Botea . - Bucureşti : InfoMega, 2005

Fischer, Gottfried; Riedesser, Peter

Tratat de psihotraumatologie / Gottfried Fischer, Peter Riedesser ; traducere din limba germană Roxana Melnicu . - Ed. a 2-a, revizuită şi adăugită . - Bucureşti : Editura Trei, 2007

Gheorghe, Georgeta Ioana

Management şi evaluare în învăţământul de educaţie fizică şi sport / Georgeta Ioana Gheorghe, Grigore Covrig . - Bucureşti : Bren, 2008

Ilieş, Liviu

Managementul firmei şi planul de afaceri / Liviu Ilieş, Emil Crişan . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009

Jeican, Rodica

Schizofrenia : cercetări, teorii şi interpretări etiopatogenetice, clinice şi psihologice contemporane / Rodica Jeican . - Cluj-Napoca : Eikon, 2009

Josan, Ana

Managementul calităţii / Ana Josan . - Iaşi : Cermi, 2008

Kory-Mercea, Marilena

Metoda electroencefalografică / Marilena Kory-Mercea . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008

Leonard, Rosemary

Cele şapte vârste ale femeii / Rosemary Leonard ; trad.: Angela Bednarovschi, Adriana Rădulescu . - Bucureşti : Litera, 2009

Lungu, Monica

Igiena şi siguranţa alimentară - aditivi alimentari / Monica Lungu, Laura Şiclovan . - Petroşani : Focus, 2009

MANAGEMENTUL educaţiei civice a mediului ambiant / Călin Ciufudean, Constantin Filote, Bianca Satco, ... - Suceava : Editura Universităţii Suceava, 2007

Negruşa, Adina Letiţia

Management general. Proces decizional : Aplicaţii / Adina Letiţia Negruşa, Monica Coroş . - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2007

Nistor, Răzvan

De la calitate la managementul calităţii totale / Răzvan Nistor . - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2007

Roberts, Paul

Sfârşitul hranei. Pericolul înfometării în era hipermarketurilor / Paul Roberts . - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009

Rotaru, Ileana

Educaţia pentru comunicare şi mass-media / Ileana Rotaru . - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2009

Sabău, Elena

Refacere - recuperare kinetoterapie în activitatea sportivă / Elena Sabău . - Ed. a 3-a . - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009

SIMPOZION - Ziua Europeană a informării despre rezistenţa la antibiotice : Să ne facem bine, fără antibiotice! : Volum de rezumate . - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009

Ştefănescu, Petre

Reglementări şi legislaţie nucleară / Conf. dr. ing. Petre Ştefănescu . - Bucureşti : Bren, 2009

Ungureanu, Carmen Doina

Bazele contabilităţii / Carmen Doina Ungureanu . - Bucureşti : Mustang, 2009

Ungureanu, Elena

Discursul în procesul comunicării / Elena Ungureanu . - Ed. a 2-a revizuită şi adăugită . - Bucureşti : Ars Docendi, 2008

Bujduveanu, Tănase

Monede romane din perioada lui Constantin I = Monnaies romaines datant de Constantin I = Roman coins of Constantine I / Tănase Bujduveanu . - Constanţa : Cartea Aromână, 2009

Iftimi, Sorin

Cercetări privitoare la istoria bisericilor ieşene : monumente, ctitori, mentalităţi / Sorin Iftimi . - Iaşi : Trinitas, 2008

OBIECTE de bronz din Biserica Neagră din Braşov / fotogr.: Peter Simon ; text: Gernot Nussbächer . - Braşov : Foton, 2008

Faifer, Florin

Dramaturgi români / Florin Faifer ; Prefaţă de Mircea Ghiţulescu . - Iaşi : Editura Universităţii "Al.I. Cuza", 2009

Filipescu, Elena-Daniela

Modele de teste pentru teza cu subiect unic la Limba şi literatura română şi Geografia României : semestrul al II-lea : teste de evaluare, bareme pentru modelele de teste / Prof. Elena-Daniela Filipescu, Prof. Mirela Bulgaru . - Iaşi : Pim, 2009

Geo, Vasile

De veghe în lanul de proză : De la Mircea Eliade la Mircea Cărtărescu / Vasile Geo . - Iaşi : Lumen, 2009

Mavrodin, Irina

Partea şi întregul : eseuri sau Obsesii fragmentate / Irina Mavrodin . - Craiova : Scrisul Românesc, 2009

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (0)

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (6)

Netea, Gheorghe Alexandru

Dicţionar ilustrat de construcţii şi arhitectură : român – englez – maghiar / Gheorghe Alexandru Netea . - Cluj-Napoca : Todesco, 2009

Vol. 1 : A-B . - 2009

Bubulac, Adriana

Originea şi evoluţia aşezărilor din comuna Pădureni, judeţul Vaslui / Adriana Bubulac . - Iaşi : Performantica, 2005

Carp, Dorina

Istoria românilor : teste pentru admitere la Academia de Poliţie / Prof. Dorina Carp . - Iaşi : Pim, 2009

GUGEŞTI (Jud. Vaslui) : preliminariile unei istorii / Alexandru Th. Obreja, Petru Şt. Pogângeanu, Petru V. Matei, ... ; cu un cuv. înainte de Prof. univ. dr. Constantin Toma ; întâmpinare de Prof. univ. dr. Mircea Ciubotaru, Iulian Pruteanu-Isăcescu . - Iaşi : Cronica, 2009

Iftimi, Sorin

Iaşii : Simbolurile unui oraş simbol / Sorin Iftimi . - Iaşi : Trinitas, 2008

Ţurcanu, Senica

Industria litică cioplită din Neoliticul Moldovei = The Chipped stone industry in the Moldavian Neolithic / Senica Ţurcanu ; cuv. înainte de Cornelia-Magda Lazarovici . - Iaşi : Editura Universităţii "Al.I. Cuza", 2009

9 Geografie. Biografie. Istorie (0)

Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus