"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2011, Martie

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (1)

Toma, Radu Cristian

Operarea şi programarea calculatoarelor : curs practic / Asist. univ. drd. Radu Cristian Toma . - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, 2008

1 Filosofie. Psihologie (2)

CONFERINŢA Naţională de Psihologie "Dialog pentru diversitate" : lucrări in extenso / Volum coordonat de conf. univ. dr. Mihai Hohn . - Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2008

Dumitrescu, Marius

Alchimia devenirii umane / Marius Dumitrescu . - Iaşi : Tipo Moldova, 2007

2 Religie. Teologie (3)

Fărăgău, Beniamin

1 Corinteni / Beniamin Fărăgău . - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008

Fărăgău, Beniamin

Evanghelia după Ioan / Beniamin Fărăgău . - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009

Woodworth, Floyd C.

Temeliile adevărului : un studiu despre doctrinele Bibliei / de Floyd C. Woodworth, David D. Duncan ; trad.: Emanuela Trandafir . - Texas : ICI University Press, 2008

3 Ştiinţe sociale (28)

ADMITERE 2010 . - Bucureşti : Editura ASE, 2009

Bărbulescu, Georgeta

Marketingul activităţilor din comerţ, turism şi servicii / Conf. univ. dr. Georgeta Bărbulescu, Asist. Drd. Cristina Burghelea . - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009

Benec-Mincu, Maricica

Politici ale cursului de schimb în România : (în perspectiva adoptării monedei euro) / Maricica Benec-Mincu . - Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2009

Cheţe, Emil-Victor

România în ecuaţia euroatlantică a securităţii şi apărării / Emil-Victor Cheţe . - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2009

Davidoiu-Roman, Anca

Teste-grilă pentru concursul de admitere la Facultatea de Drept : Limba română & Economie / Anca Davidoiu-Roman, Cecilia Ionescu . - Piteşti : Paralela 45, 2009

FINANŢE internaţionale : Finanţele Uniunii Europene / Petre Brezeanu, Luminiţa Ristea, Adina Trandafir,... - Constanţa : Editura Muntenia, 2007

Gay, Richard

Marketing on-line : o abordare orientată spre client / Richard Gay, Alan Charlesworth, Dr. Rita Esen ; traducere de Ion Costache . - Bucureşti : All, 2009

GHID pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene / Coordonator: Victor Alistar ; Autori: Alina Lungu, Florentina Năstase, Cristian Botan . - Bucureşti : Editura AFIR, 2009

GHID privind unele reglementări ale profesiei de auditor . - Ed. a 3-a revizuită şi completată . - Bucureşti : Elfi, 2009

Gogonea, Rodica-Manuela

Statistică : baza teoretico-aplicativă pentru comerţ-servicii-turism / Rodica-Manuela Gogonea . - Bucureşti : Editura Universitară, 2009

Hermet, Guy

Sociologia populismului / Guy Hermet ; Traducerea: Dan Burcea . - Bucureşti : Artemis, 2007

ION Mihai Pacepa în dosarele securităţii : 1978-1980 / Studiu introductiv, selecţia documentelor şi indice de nume de Liviu Ţăranu . - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009

Lazăr, Augustin

Criminalistica / Augustin Lazăr . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008

Lazăr, Augustin

Criminologie / Conf. univ. dr. Augustin Lazăr . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008

Marinescu, Valentina

Mediatizarea violenţei domestice : o analiză comparativă / Valentina Marinescu . - Bucureşti : Ars Docendi, 2009

Măda, Stanca

Comunicarea în mediul profesional românesc / Stanca Măda . - Braşon : Editura Universităţii Transilvania, 2009

Mogonea, Florentin Remus

Pedagogie pentru viitorii profesori : sinteze teoretice, sarcini, modele, instrumente aplicative / Florentin Remus Mogonea . - Craiova : Universitaria, 2008

Moţoc, Vasile

Controlul financiar-fiscal / Vasile Moţoc . - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2008

Munteanu, Ştefan

Repere în istoria filosofiei dreptului / Ştefan Munteanu . - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2009

Negrea, Alexandru

Fiscalitate : Metode şi tehnici fiscale / Alexandru Negrea . - Constanţa : Ex Ponto, 2009

OLIMPIADA naţională a studenţilor economişti : Secţiunea Contabilitate şi Informatică de Gestiune . - Bucureşti : Editura ASE, 2009

Preda, Mircea

Alegerea, organizarea şi funcţionarea Parlamentului / Mircea Preda . - Bucureşti : Universul Juridic, 2008

Puşcaş, Nicolae

Drept civil : teste grilă pentru pregătirea examenului de licenţă / Prof. univ. dr. Nicolae Puşcaş, Lect. univ. drd. Anca Stoian . - Bucureşti : PRO Universitaria, 2008

Secrieru, Mihaela

Didactica limbii române în contextul european al începutului de secol XXI / Mihaela Secrieru . - Iaşi : Universitas XXI, 2009

Soreanu, Cristina Mihaela

Arta cântului : didactica specializării / Cristina Soreanu . - Braşov : Editura Universităţii “Transilvania”, 2009

Vol 1. - 2009

Thomas, Evan

Barack Obama : o alegere istorică / Evan Thomas . - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009

Vădăsan, Ioana

Instituţiile şi economia Uniunii Europene : mecanism şi funcţionare / Ioana Vădăsan ; referenţi ştiinţifici: Prof. univ. dr. Alexandrina Duţă, Conf. univ. dr. Renata Niţu Antonie . - Ed. a 3-a, revizuită şi adăugită . - Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2008

5 Matematică. Ştiinţele naturii (15)

Apostu, Sorin

Analiza senzorială a alimentelor / Prof. univ. dr. Sorin Apostu, Prof. univ. dr. Alexandru Naghiu . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008

Baboianu, Grigore

Strategii şi politici europene în dezvoltarea durabilă şi protecţia biodiversităţii / Grigore Baboianu, Cornelia Benea, Tiberiu Rusu . - Cluj-Napoca : U.T. Press, 2009

Băra, Csilla Iuliana

Radiaţia ultravioletă - factor mutagen fizic : Efecte ale iradierii cu UV la fasole (Phaseolus vulgaris L.) / Csilla Iuliana Băra . - Iaşi : Editura Universităţii "Al.I. Cuza", 2009

Bolea, Valentin

Flora indicatoare a poluării / Dr. ing. Valentin Bolea, Dr. ing. Dănuţ Chira ; în colaborare cu: dr. ing. Mihaela Bujilă, ing. Florentina Chira, ing. Diana Vasile,... - Bucureşti : Editura Silvică, 2008

Bulat, Minodora

Aplicaţii tehnologice în matematică / Prof.: Minodora Bulat, Zamfir Lidia, Valeria Ghivercea . - Craiova : Universitaria, 2008

Butnaru, Constantin

Newton şi binomul său / prof. Constantin Butnaru . - Bucureşti : Fair Partners, 2009

Dinu, Mihaela

Biologie vegetală : teste grilă de evaluare : pentru pregătirea admiterii în învăţământul superior farmaceutic / Autori: Conf. dr. Mihaela Dinu, Şef. lucr. drd. Marilena-Viorica Codreanu, Asist drd. Adriana Iuliana Anghel . - Ed. a 3-a . - Bucureşti : Tehnoplast Company, 2009

Fechete, Radu

Elemente de fizică pentru ingineri / Radu Fechete . - Cluj-Napoca : U.T. Press, 2008

GHID pentru participarea publicului la luarea deciziilor de mediu / Coordonator de proiect Rădulescu Cătălina . - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009

Munteanu, Viorel

Calitatea mediului / Viorel Munteanu . - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos, 2008

Mustaţă, Mariana

Biologia în conservarea operei de artă / Mariana Mustaţă, Gheorghe Mustaţă . - Iaşi : Editura Universităţii "Al.I. Cuza", 2009

Nicoară, Mircea

Legislaţie, instituţii şi politici de mediu / Mircea Nicoară . - Iaşi : Tehnopress, 2009

Oprea, Adrian

Diversitatea floristică a munţilor Stânişoarei : (Carpaţii Orientali) / Adrian Oprea, Culiţă Sîrbu ; referenţi ştiinţifici: Prof. dr. Attila J. Kovács..., CSI dr. Gavril Negrean... - Iaşi : Editura Universităţii "Al.I. Cuza", 2009

Oprea, Adrian

PREGĂTIREA bacalaureatului la matematică : selecţie de execiţii şi probleme date la examenele naţionale între 1998 şi 2009 / Adrian Zanoschi, Gheorghe Iurea, Gabriel Popa,... - Piteşti : Paralela 45, 2009

Rusu, Tiberiu

Bazele conceptului de dezvoltare durabilă / Tiberiu Rusu . - Cluj-Napoca : U.T. Press, 2008

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (38)

Abrudan, Denisa

Excelenţa în managementul resurselor umane : elemente teoretice şi practice / Conf. univ. dr. Denisa Abrudan... ; referent ştiinţific: Prof. univ. dr. Emilia Novac... - Timişoara : EUROBIT, 2009

Ardelean, Aurel

Biologia moleculară a medicamentului / Aurel Ardelean . - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2009

Bandici, Livia

Utilizări ale energiei electrice în echipamentele de iluminat şi sudură / Livia Bandici, Dorel Hoble . - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009

Beznă, Marinela

Modificări neurofiziologice în patologia hepatică cronică / Marinela Beznă . - Craiova : Sitech, 2009

Brostoff, Jonathan

Alergii şi intoleranţe alimentare : ghid complet / Jonathan Brostoff, Linda Gamlin ; trad.: Claudia Cirip . - Iaşi : Polirom, 2009

Burlacu, Gabriel

Electricitatea nucleară / Gabriel Burlacu, Florin Glodeanu, Ioan Rotaru . - Bucureşti : Editura Tehnică, 2009

CLĂDIRI inteligente : sisteme, tehnologii şi soluţii integrate IT&C / Editor coordonator Prof. dr. ing. Aurel Vlaicu . - Cluj-Napoca : U.T. Press, 2008

Croitoru, Constantin

Tratat de ştiinţă şi inginerie oenologică : Produse de elaborare şi maturare a vinurilor / Dr. Constantin Croitoru... ; referenţi: Prof. dr. Viorel Stoian, Prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi . - Bucureşti : Agir, 2009

Darajanov, Anghel

100% Forex : învăţăm şi câştigăm / Anghel Darajanov, Vassil Banov, Miroslav Kozarov . - [s.l.] : [s.n.], [200-]

DEPRESIA : metode de diagnostic şi tratament : o abordare psihiatrică şi psihologică / Iosif Gabos Grecu, Marietta Grecu Gabos, Levente Ráduly, ... - Târgu-Mureş : Farmamedia, 2007

Diaconu, Aurelian

Managementul calităţii : influenţa erorilor de măsurare / Aurelian Diaconu . - Bucureşti : ARTIFEX, 2008

ELEMENTE metalice : exemple de calcul / Petru Moga, Vasile Păcurar, Ştefan I. Guţiu, Cătălin Moga . - Cluj-Napoca : U.T. Press, 2008

Gabos Grecu, Iosif

Actualităţi în terapia depresiilor / Iosif Gabos Grecu . - Târgu Mureş : University Press, 2007

Ionescu, Luminiţa

Contabilitatea aprofundată a societăţilor comerciale / Luminiţa Ionescu, Lucian-Dorel Ilincuţă, Floarea Georgescu . - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009

Ioniţă, Ion

Evaluarea afacerilor : Manual universitar / Prof. univ. dr. Ion Ioniţă . - Bucureşti : Editura ASE, 2009

Jidveianu, Nicolae Horea

Patologie chirurgicală pediatrică / Nicolae Horea Jidveianu . - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2009

Lencioni, Patrick

Trei indicii ale unei slujbe mizerabile : o poveste pentru manageri (şi angajaţii lor) / Patrick Lencioni ; trad.: Raluca Rus . - Bucureşti : Injoy Books, 2009

MANUAL de bune practici utilizate în abilitarea copiilor cu tulburări de spectru autist : "Casa Faenza" / coord.: Prof. dr. Tiberiu Mircea . - Timişoara : Solness, 2009

Matei, Jenică-Florin

Recepţia vizuală a radiaţiilor : Lucrare ştiinţifică / Matei Jenică-Florin . - Craiova : Contrafort, 2008

MATERIALE compozite pentru construcţii / Valeriu Stoian, Tamás Nagy-György, Daniel Dan,... - Ed. revizuită . - Timişoara : Editura Politehnica, 2009

Miculescu, Florin

Tehnici de analiză şi control a biomaterialelor / Florin Miculescu . - Bucureşti : Printech, 2009

Munteanu, Neculai

Genetica şi ameliorarea plantelor ornamentale / Neculai Munteanu, Marcela Fălticeanu ; referenţi ştiinţifici: Prof. dr. Constantin Leonte..., Prof. dr. Lucia Draghia... - Iaşi : Editura "Ion Ionescu de la Brad", 2008

Naşcu, Ioan

Managementul transportului public de pasageri / Prof. univ. dr. Ioan Naşcu . - Bucureşti : Editura ASE, 2006

Nedelcu, Monica Viorica

Managementul producţiei / Monica Viorica Nedelcu . - Bucureşti : ARTIFEX, 2009

Nedezki, Claudiu Mihai

Bazele generării suprafeţelor : curs prezentat în Power Point / Claudiu Mihai Nedezki . - Cluj-Napoca : U.T. Press, 2008

Nedezki, Claudiu Mihai

Bazele generării suprafeţelor : Îndrumător de lucrări / Claudiu Mihai Nedezki, Dănuţ Julean . - Cluj-Napoca : U.T. Press, 2008

Pascu, Radu V.

Managementul deşeurilor / Radu V. Pascu ; referent ştiinţific: Prof. dr. ing. Alexandru Ozunu... - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2009

Popa, Marius

Anatomia craniului în practica medico-legală / Marius Popa . - Constanţa : Ex Ponto, 2009

Popescu, Raul

Protetică dentară : clinica şi terapia leziunilor odontale coronare : curs / Raul Popescu . - Craiova : Editura Medicală Universitară Craiova, 2008

Popescu, Raul

Autismul : ghid pentru părinţi, profesori, medici / Dr. Elena Predescu . - Cluj Napoca : Alma Mater, 2007

PROIECTAREA elementelor metalice : calcul după SR EN 1993-1 / Petru Moga, Cristina Câmpian, Ioan Petran,... - Cluj-Napoca : U.T. Press, 2008

Rabolu, Elena

Masaj şi tehnici complementare de masaj / Elena Rabolu . - Craiova : Universitaria, 2009

Robescu, Lăcrămioara Diana

Modelarea proceselor biologice de epurare a apelor uzate / Lăcrămioara Diana Robescu . - Bucureşti : Politehnica Press, 2009

Simpozionul Ştiinţific Internaţional (2009 ; Bucureşti)

Competitivitatea agriculturii româneşti în procesul de integrare europeană : lucrări ştiinţifice : 5-6 iunie 2009 Bucureşti, România . - Bucureşti : Ars Academica, 2009

SISTEME de lucrări minime ale solului : al 5-lea simpozion cu participare internaţională = Soil Minimum Tillage Systems : 5th International Symposium / Guş Petru, Rusu Teodor (Coordonatori) ; referenţi ştiinţifici: Prof. dr. David C. Weindorf, Prof. dr. Ioan Drocaş, Prof. dr. Ileana Bogdan . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008

Stanciu, Virgil

Mică antologie Henri Coandă / Virgil Stanciu, Viorel Gheorghe, Cristina Pavel . - Bucureşti : Printech, 2009

SUSTAINABLE Energy / Edited by: Ion Vişa, Anca Duţă . - Braşov : Transilvania University of Braşov Publishing House, 2008

TEHNOLOGIE farmaceutică şi biofarmacie : teste de autoevaluare pentru studenţi / Lucrare coordonată de: Prof. univ. dr. farm. Victoria Hîrjău, Prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuleasa, Prof. univ. dr. farm. Ana-Maria Dumitrescu ; Autori: Şef. lucr. dr. farm. Teodora Balaci, Şef. lucr. drd. Gabriel Şaramet, Şef. lucr. drd. Oana Manescu,... - Bucureşti : Editura "Sf. Mina", 2007

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (10)

BISERICA Neagră : [prezentare-album] . - Braşov : Foton, [200-]

Crăciun, Cornel

Estetica : note de curs / Cornel Crăciun . - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2009

ENCICLOPEDIA educaţiei fizice şi sportului din România : Judeţul Vaslui : origini, tradiţii, cronologie / Prof. Constantin Petrea (coordonator), Prof. Gherguţ Virgil, Ing. Gherman Corneliu-Ionel, Prof. Pruteanu

Lupu, Viorel

Jocul patologic de noroc la adolescenţi / Viorel Lupu . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008

Mănescu, Dan Cristian

Dezvoltare fizică şi musculară / Dan Cristian Mănescu . - Bucureşti : Editura ASE, 2008

Rădulescu, Floricica Irena

Primele preocupări în domeniul folcloristicii româneşti : curs / Floricica Irena Rădulescu . - Constanţa : Europolis, 2009

Stănescu, Ioana

Creaţia pianistică a lui Claude Debussy, între concept şi interpretare / Ioana Stănescu . - Iaşi : Pim, 2009

Stendl, Ion

Desenul : Estetica. Suporturi. Materiale : O paralelă între Renaştere şi Secolul XX / Ion Stendl . - Bucureşti : SemnE, 2004

STRATEGIA dezvoltării zonelor metropolitane şi amenajarea turistică / Coordonatori: Gabriela Stănciulescu, Rodica Minciu, Mihaela Pădurean . - Bucureşti : Editura ASE, 2009

Vintilă, Mihai

Arca din arhipelagul naivilor / Mihai Vintilă . - Reşiţa : Pro Marketing, 2008

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (11)

Blaga, Eugen

Gânduri : eseuri sociologice / Prof. univ. dr. Eugen Blaga . - Ed. a 2-a, revizuită şi adăugită . - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009

Drăguceanu, Alin-Lucian

Complexitatea unei opere singulare : metamorfozele lui Publius Ovidius Naso / Alin-Lucian Drăguceanu . - Craiova : Sitech, 2009

Everac, Paul

Scrisori / Paul Everac . - Bucureşti : SemnE, 2008

Iliescu, Elvira

Paul Goma - 70 : Eseuri : Încercare de a surprinde personalitatea Marelui Scriitor, printre contemporani / Elvira Iliescu . - Ed. a 2-a, adăugită . - Constanţa : Ex Ponto, 2009

Mocuţa, Gheorghe

Întoarcerea lui Ulise : (Receptarea teatrului lui Eugen Ionescu în critica românească) / Gheorghe Mocuţa . - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2007

Pellea, Oana

Jurnal : 2003-2009 / Oana Pellea ; cu o prefaţă de Ioana Pârvulescu . - Bucureşti : Humanitas, 2009

Popovici, Doru

Alături de Octavian Paler : (corespondenţe cu distinsul scriitor - patriot / Doru Popovici . - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009

Babiţchi, Mihai

Revoltă în labirint : decembrie'89 / Mihai Babiţchi . - Ed. revizuită şi adăugită . - Alba Iulia : ALTIP, 2009

BASARABIA : schiţă istorică şi culturală / Volum coordonat de Acad. Mihai Cimpoi ; Autori: Alexandru Bantoş, Mihai Cimpoi, Victor Crăciun,... - [Bucureşti] : Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni ; SemnE, 2008

OAMENI şi locuri în Bucovina / Vasile Efros, Ştefan Purici, Veaceslav Iavkin,... ; traducere: în limba engleză: Maria Elena Emandi, în limba ucraineană: Ştefan Purici . - Suceava : Fundaţia Naţională "Humanitas-România". Filiala Suceava, 2009

ROMÂNIA : Harta turistică . - Braşov : Foton, [200-]

9 Geografie. Biografie. Istorie (0)

Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus