"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Noutăţi intrate în bibliotecă

Arhivă - 2010, Martie

0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere. Organizare etc (7)

Burlacu, Adrian

Algoritmi de procesare a imaginii pentru aplicaţii de urmărire a obiectelor în mişcare : teză de doctorat / Adrian Burlacu . - Iaşi : Politehnium, 2009

Ilici, Silca

Programare SQL - ORACLE : Caiet de laborator pentru clasa a XII-a / Silca Ilici . - Bucureşti : All, 2009

INFORMATICĂ : Atestat 2009 : Subiecte rezolvate / Ştefania Penea, Rodica Pintea, Carmen Mincă,... . - Bucureşti : L&S Infomat, 2009

Iosifescu, Cristian Constantin

Informatică aplicată : Lucrări de laborator / Cristian Constantin Iosifescu . - Galaţi : University Press, 2009

Mitican, Ion

Din Copou la Panthéon / Ion Mitican . - Iaşi : Tehnopress, [2009]

Radu, Cristian

Cultura : necesitate sau ornament? : Regenerarea comunităţilor urbane / Cristian Radu . - [s.l.] : [s.n.], [200-]

Sandru, Ion

Protecţia juridică a patrimoniului cultural naţional român : rezumat : teză de doctorat / Drd. Ion Şandru ; Cond. ştiinţific: Prof. univ. dr. Costică Voicu . - Bucureşti : [s.n.], 2009

1 Filosofie. Psihologie (3)

Mohr, Bärbel

Reclamaţii către univers : Ghid ajutător pentru împlinirea viselor / Bärbel Mohr ; trad.: Eva Angelica Szabo . - Timişoara : ESP System, 2009

Perţe, Viorica

Adevăratul sens al vieţii : Autocunoaşterea / Viorica Perţe . - Oradea : Primus, 2009

SIMPOZION Naţional : Consilierea şi orientarea ca responsabilitate pentru dezvoltarea personalităţii elevilor : Craiova, 2009 . - [s.l.] : ARVES, 2009

2 Religie. Teologie (3)

Bratu, Lelia

Semănătorul / Lelia Bratu . - Bucureşti : [s.n.], 2009

Bulandra, Alexandru

El experimento Job : Una lectura profana del "Libro de Job" del Antiguo Testamento / Alexandru Bulandra ; Prólogo por Vasile Morar ; Traducido por Gabriela Banu . - Bucureşti : Logos, 2009

PASTORALA Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române către clerul şi dreptcredincioşii creştini din Patriarhia Română : La Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2009 . - [s.l.] : [s.n.], 2009

3 Ştiinţe sociale (28)

ALMANAHUL primăverii / Aurica Rîndaşu, Marinela Dinuţă, Elena Logel, Florica Boroi . - Câmpulung Muscel : Muscel 2000, 2009

Andone, Elena

Proiectarea lecţiilor de matematică : ghid metodologic / Elena Andone . - Iaşi : PIM, 2009

Bucur, Ion D.

Metodica predării economiei politice / Ion D. Bucur . - Iaşi : PIM, 2009

Creţu, Gabriela

Urăsc "realismul" politic : Publicistică / Gabriela Creţu ; coperta: Vlad Ciobanu ; ilustraţiile: Dan-Silviu Turculeţ . - Iaşi : Lumen, 2009

Cumpătescu, Andone

Pagini ilustrate din istoria Şcolii Rafaila : (1859-2009) / Andone Cumpătescu . - Iaşi : Timpul (Iaşi), 2009

Daogariu, Georgeta

Lucrăm în vacanţă / Daogariu Georgeta : coord. Prof. Ghiţă Otilia . - [s.l.] : Legis, 2009

DREPT penal : note de curs / Tomescu Ion, Aninaru Cristian, Dobre Toma, Dogaru Ciprian . - Ploieşti : Grafoanaytis, 2009

Firu, Mirela Alina; Matei, Maria

Jocuri de mişcare pentru dezvoltarea vitezei pentru şcolarii mici / Mirela Alina Firu, Maria Matei . - Câmpulung Muscel : Muscel 2000, 2009

Gherasim, Toader; Gherasim, Adrian

Marketingul într-o abordare critică / Toader Gherasim, Adrian Gherasim . - Bacău : Editura Universităţii "George Bacovia", 2009

GLOBALIZATION and Higher Education in Economics and Business Administration = Globalizarea şi educaţia economică universitară / Vasile Işan, Olesia Lupu (editors) . - Iaşi : Editura Universităţii "Al.I.Cuza", 2009

Herea, Violeta

Construcţie normativă versus devianţă socială / Violeta Herea . - Iaşi : Politehnium, 2009

Hriscu, Gina Lili

Apa - sursa vieţii : programă de opţional : clasa a VIII-a / Gina Lili Hriscu . - Iaşi : PIM, [200-]

IMPACTUL globalizării asupra educaţiei : lucrările simpozionului naţional : Bacău, 16 mai 2009 / coord.: Prof. Dana Enache, Prof. Mioara Pruteanu . - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2009

Ionescu, Ion

Am fost pe urmele lui Marx... : confesiuni, interpretări, sugestii / Ion Ionescu . - Deva : Călăuza v.b., 2009

JOCURI din folclorul copiilor de ieri şi de azi / Autori coordonatori Instit. Cerghizan Sanda, Instit. Şulariu Ioana . - Târgu-Mureş : Edu, 2009

Marin, Iulian-Marcel

Cooperarea internaţională privind combaterea traficului ilicit de droguri : rezumat : teză de doctorat / Drd. Iulian-Marcel Marin ; Cond. ştiinţific: Prof. univ. dr. Ioan Dascălu . - Bucureşti : [s.n.], 2009

Moinescu, Gabriel

Instituţii constituţionale şi administrative în dreptul comparat / Lector univ. dr. Gabriel Moinescu . - Baia Mare : Eurotip, 2009

Moise, Ion; Zăgrean, Titus

Renaşterea asului de treflă / Ion Moise, Titus Zăgrean . - [Bistriţa] : Charmides, [200-]

Nicu, Mihai

Noi, promoţie 1959 a Bârladului / Nicu Mihai . - Iaşi : Ecozone, 2009

Păun, Roxana-Daniela

Drept comunitar / Roxana Daniela Păun . - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009

Pruteanu, Mioara; Ciuchi, Mihaela Liliana

Marketingul afacerii. Mediul concurenţial : auxiliar curricular : ghid de pregătire pentru bacalaureat / Mioara Pruteanu, Mihaela Liliana Ciuchi . - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2009

ROMÂNIA [LEGI]

Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare cu ultimele modificări şi completări aduse prin O.U.G. nr. 200/2008 : actualizat ianuarie / ed. îngrijită de Mihai Brăgaru... . - Bucureşti : C.H. Beck, 2009

ROMÂNIA [LEGI]

Culegere de practică judiciară pe anul 2007 / Buletinul jurisprudenţei : Culegere de practică judiciară pe anul 2007 (titl. pe cop.) . - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009

ROMÂNIA [LEGI]

Legislaţia taxelor de timbru : actualizat ianuarie 2009 . - Bucureşti : C.H. Beck, 2009

Rotariu, Traian

Demografie şi sociologia populaţiei : structuri şi procese demografice / Traian Rotariu . - Iaşi : Polirom, 2009

Sălăgean, Viorel

Asigurările sociale şi pensiile între sistemul public şi cel privat în România / Viorel Sălăgean . - Cluj-Napoca : Limes, 2009

Toader, Tudorel; ROMÂNIA [LEGI]

Drept penal român : Partea specială / Prof.univ.dr. Tudorel Toader... - Ed. a 4-a, rev. şi actualizată . - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009

Voicu-Dorobanţu, Roxana

Afaceri financiare electronice / Roxana Voicu-Dorobanţu . - Bucureşti : Printech, 2009

5 Matematică. Ştiinţele naturii (21)

Babescu, Gheorghe; Juratoni, Adina ; Bundău, Olivia

Exerciţii şi probleme de analiză matematică / Gheorghe Babescu, Adina Juratoni, Olivia Bundău . - Timişoara : Mirton, 2009

Bădulescu, Adina

Structura electronică şi reactivitatea biomoleculelor : lucrare ştiinţifică / Badulescu Adina ; referent ştiinţific Asist. drd. Aurelian Dobriţescu... . - [Craiova] : [s.n.], 2009

BIOLOGIE : clasele IX-X : subiectele finale : ghid pentru bacalaureat / coord.: Stelică Ene, Silvia Olteanu, Adriana Mihai... . - Târgovişte : Gimnasium, 2008

Bulai, Mihaela

Începuturi... / Mihaela Bulai . - Iaşi : PIM, 2009

Cioboată, Aurelia

Teste de biologie : clasa a VII-a pentru uz curent, Olimpiade şi concursuri şcolare / Aurelia Cioboată . - Craiova : Sitech, 2009

CONCURSUL Interdisciplinar : 22 METS : Mathematics-English Testing System / organizatori: Prof. Genoveva Ioana, Prof. Lucia Barbu, Inst. Mirela Drăghici... . - [s.l.] : ARVES, 2009

Constantinescu, Alexandru; Pavel, Cristian

Vibraţii mecanice / Alexandru Constantinescu, Cristian Pavel . - Bucureşti : Matrix Rom, 2009

Cozma, Dănuţ Gabriel; Pui, Aurel

Didactica chimiei : Teorie şi aplicaţii / Dănuţ Gabriel Cozma, Aurel Pui . - Iaşi : Performantica, 2009

Cristescu, Maria

Poligoane regulate / Maria Cristescu . - Câmpulung Muscel : Muscel 2000, 2009

Durbacă, Aurora

Strigiformele din avifauna judeţului Olt şi dinamica lor alimentară : lucrare ştiinţifică / Aurora Durbacă . - Slatina : Didactic Pres, 2009

Flueraşu, Corina; Flueraşu, Cezar

Electromagnetism : Aplicaţii / Corina Flueraşu, Cezar Flueraşu . - Bucureşti : Printech, 2009

Georgescu, Carmen

Culegere de probleme pentru liceu / Carmen Georgescu . - Ploieşti : Premier, 2009

Georgescu, Carmen

Exerciţii şi probleme de algebră pentru clasa a IX-a / Carmen Georgescu . - Ploieşti : Premier, 2009

Gogoaşă, Ioan; Gergen, Iosif

Chimie analitică / Ioan Gogoaşă, Iosif Gergen . - Timişoara : EUROBIT, 2009

Hule, Voichiţa

Bazele geometriei descriptive : teorie şi aplicaţii / Voichiţa Hule . - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009

Iacobescu, Gabriela

Efectele electrice şi magnetooptice în cristale lichide dopate cu coloranţi azoderivaţi / Gabriela Iacobescu . - Craiova : Universitaria, 2009

Mareci, Daniel; Cârjă, Gabriela ; Aelenei, Neculai

Chimie fizică / Daniel Mareci, Gabriela Cârjă, Neculai Aelenei . - Iaşi : Ecozone, 2009

MATEMATICI actuariale : teorie şi aplicaţii practice / Veronica Burlacu, Gheorghe Cenuşă, Roxana Ciumara, Mihaela Covrig . - Bucureşti : Editura ASE, 2009

Orăşanu, Romică

Mic studiu de aplicabilitate a teoriei numerelor în matematica de gimnaziu / Romică Orăşanu . - Botoşani : [s.n.], 2009

Stoian, Sorin Mirel; Bălăeţi, Camelia Mădălina; Guran, Liliana

Matematica pentru economişti / Stoian Sorin Mirel, Bălăeţi Camelia Mădălina, Guran Liliana . - Bucureşti : Matrix Rom, 2009

VIEŢUITOARE din ţara noastră şi din alte ţări / Aurica Rîndaşu, Marinela Dinuţă, Cornelia Biţă . - Câmpulung Muscel : Muscel 2000, 2009

6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică (45)

AUXILIAR curricular pentru anul de completare : calificarea: confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice nivel 2 / Tania Radu, Corina Chiţescu, Maria Doboş, Dan Ţipiruş . - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2009

Bărbuţă, Marinela; Harja, Maria

Polymer concrete / Marinela Bărbuţă, Maria Harja . - Iaşi : Politehnium, 2009

Beuran, Maria

Terapia antimicrobiană a supuraţiilor sinusale / Maria Beuran . - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2009

Bică, Cristina; Păcurar, Mariana ; Draşoveanu, Anca

Aparate ortodontice / Cristina Bică, Mariana Păcurar, Anca Draşoveanu . - Târgu-Mureş : [s.n.], 2009

BOLILE rare : Între dăruire şi înţelegere / coord.: Maria Puiu . - Timişoara : Editura Victor Babeş ; Brumar, 2009

BOLILE rare : Sfaturi utile pentru părinţi / coord.: Maria Puiu . - Timişoara : Editura Victor Babeş ; Brumar, 2009

Botezatu, Petrică

Contribuţii privind implementarea sistemelor de automatizare, măsură şi control în centralele termice cu cogenerare / Ing. Petrică Botezatu ; Conducător ştiinţific: prof. dr. ing. Alexandru Vasilievici ; Referenţi ştiinţifici: prof. dr. ing. Mihai Octavian Popescu, prof. dr. ing. Florin Ionescu, prof. dr. ing. Iuliu Deleşega . - Timişoara : Editura Politehnica, 2009

Budică, Ilie

Relaţii şi politici în sectorul public : manual universitar / Ilie Budică . - Craiova : Universitaria, 2009

Cazacu, Dan

Reducerea consumului de combustibil şi tasării solului în agricultură / Şef lucr. dr. ing. Dan Cazacu . - Iaşi : PIM, 2009

Ciobanu, Liana Cătălina

Materiale poliuretanice : Proprietăţi, aplicaţii biomedicale / Liana Cătălina Ciobanu . - Iaşi : PIM, 2009

Coman, Gheorghe

Managementul cercetării / Gheorghe Coman . - Iaşi : PIM, 2009

CONCEPTE şi tendinţe în sănătatea orală / Mihaela Adina Dumitrache, Ionela Ruxandra Sfeatcu, Corina Mona Buzea, ... . - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2009

Constantin, Ion

Metale grele : procese şi tehnologii / Prof. dr. ing. Ion Constantin . - Bucureşti : Printech, 2009

Cordeanu, Aurelia

Auxologie : metode, tehnici, studii / Dr. Aurelia Cordeanu . - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2009

Coroban-Schramel, Vasile

BEGA - as a Starter / Generator with Vector Control / Ing. Vasile Coroban-Schramel ; Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Ion Boldea ; Referenţi ştiinţifici: prof. univ. dr. ing. Ioan Adrian Viorel, prof. univ. dr. ing. Mircea Rădulescu, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Daniel Andrescu . - Timişoara : Editura Politehnica, 2009

Darie, Diana Manuela

Incidenţa bolilor hepatice în colectivităţile şcolare / Diana Manuela Darie . - Iaşi : PIM, 2009

Despa, Elena-Gabriela

Variabilitatea morfo-clinică a câmpului protetic edentat total / Elena-Gabriela Despa . - Bucureşti : Printech, 2009

FARMACIE clinică / Sub redacţia: Prof. dr. Aurelia Nicoleta Cristea... ; Autori colaboratori: Şef. lucr. Cornel Chiriţă..., Asist univ. Ioana Laura Turculeţ..., Asist. univ. Cristina Daniela Marineci...,... . - Bucureşti : Editura Medicală, 2009

Vol. 1 : Farmacia clinică în farmacia de comunitate . - 2009 . - 429 p. : tab. - ISBN 978-973-39-0585-1

FARMACOLOGIA efectelor adverse în medicină / Liliana Tarţău, Cătălina Elena Lupuşoru (sub red.) . - Iaşi : Junimea, 2009

Hera, Dragoş

Criogenie tehnică / Dragoş Hera . - Bucureşti : Matrix Rom, 2009

Horga, Vasile; Ganciu, Teohari

Identificarea sistemelor continue : teorie şi aplicaţii / Vasile Horga, Teohari Ganciu . - Iaşi : Politehnium, 2009

INFORMATICĂ farmaceutică : curs / Anca Tudor, Călin Muntean, Cosmin Ovidiu Câtu, ... ; şef disciplină: Gheorghe Ioan Mihalaş . - Timişoara : EUROBIT, 2009

Ioan, Aleodor Daniel; Lazăr, Corneliu

Transmisia datelor : consideraţii teoretice şi experimente de laborator / Aleodor Daniel Ioan, Corneliu Lazăr . - Iaşi : Politehnium, 2009

Luca, Gheorghe; Vigaru, Cosmina

Maşini de ţesut / Dr. ing. Gheorghe Luca, Dr. ing. Cosmina Vigaru . - Timişoara : Editura Politehnica, 2009

Lupaşcu, Dan, Doctor; Profire, Lenuţa

Betalactamine : consideraţii fizico-chimice, biologice şi terapeutice / Dan Lupaşcu, Lenuţa Profire . - Iaşi : Junimea, 2009

Mironiuc, Marilena

Analiză economico-financiară : performanţă, poziţie financiară, risc / Marilena Mironiuc . - Iaşi : Editura Universităţii "Al.I.Cuza", 2009

Montignac, Michel

Mănânc, slăbesc şi mă menţin cu dieta Montignac / Michel Montignac ; trad.: Aurelia Ulici . - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009

Munteanu, Valeriu

Teoria codării informaţiei / Valeriu Munteanu . - Iaşi : Politehnium, 2009

Olan, Mihai

Surse regenerabile de energie termică : sisteme de producere a combustibililor din biomasă / Dr. ing. Mihai Olan . - Iaşi : Performantica, 2009

Panţu, Haric

Modernizarea sistemului hidrotehnic Timiş – Bega / Ing. Haric Panţu ; Conducător ştiinţific: prof. dr. ing. Andrei Wehry ; Referenţi ştiinţifici: prof. dr. ing. Ioan Giurma, prof. dr. ing. Eugen T. Man, prof. dr. ing. Nicu Sabău . - Timişoara : Editura Politehnica, 2009

Pădeanu, Ioan; Sauer, Ioan ; Voia, Sorin

Managementul producţiei de carne la ovine / Ioan Pădeanu, Ioan Sauer, Sorin Voia . - Timişoara : Mirton, 2009

Popescu, Florin Dumitru

Aplicaţii industriale ale tehnicii de calcul / Florin Dumitru Popescu . - Bucureşti : AGIR, 2009

Sas, Ioan

Colposcopie pentru studenţi şi medici rezidenţi în obstetrică ginecologie / Ioan Sas.... . - Timişoara : LITO U.M.F.T., 2009

Savu, Paul; Bucur, Daniel

Regularizarea cursurilor de apă / Prof. univ. dr. ing. Paul Savu, Prof. univ. dr. ing. Daniel Bucur . - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2009

Sidenco, Elena-Luminiţa

Masajul în kinetoterapie : Masajul terapeutic clasic, Tehnici de masaj reflex, Tehnici complementare / Dr. Elena-Luminiţa Sidenco . - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009

SINTEZA optimală a legilor de dirijare : Note de curs, aplicaţii / Prof. univ. dr. ing. Adrian-Mihail Stoica, Conf. dr. ing. Teodor-Viorel Chelaru, As. ing. Valentin Pană, As. ing. Mihai Barbelian . - Bucureşti : Politehnica Press, 2009

Sîrbu, Nicuşor Alin

Cercetări teoretice şi experimentale privind activarea cu ultrasunete a proceselor de curgere a materialelor polimerice / Ing. Nicuşor Alin Sîrbu ; Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Tudor-Alexandru Iclănzan ; Referenţi ştiinţifici: prof. univ. dr. ing. Gheorghe Achimaş, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Amza, conf. univ. dr. ing. Daniel Stan . - Timişoara : Editura Politehnica, 2009

Sporea, Ioan; Goldiş, Adrian

Curs de gastroenterologie şi hepatologie / Ioan Sporea, Adrian Goldiş . - Timişoara : LITO UMF "Victor Babeş" Timişoara, 2009

Şerbănoiu, Ion; Şerbănoiu, Adrian ; Ciocan, Ioan, ing.

Organizare şi Management în Construcţii pentru C.C.I.A. / Prof. dr. ing. Ion Şerbănoiu, Şef Lucr. Dr. ing. Adrian Şerbănoiu, Şef Lucr. Dr. ing. Ioan Ciocan . - Iaşi : [s.n.], 2009

Şoica, Codruţa; Dehelean, Cristina

Contraceptive hormonale / Codruţa Şoica, Cristina Dehelean . - Timişoara : Mirton, 2008

Ţâşcă, Marcel

Practicum : Producerea şi conservarea furajelor / Marcel Ţâşcă . - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009

Ţibea, Florica

Anatomia omului : atlas şcolar / Florica Ţibea . - Bucureşti : Corint, [200-]

Ţone, Cătălin

Drogurile : tentaţii şi pasiuni ucigaşe / Cătălin Ţone . - Craiova : Sitech, 2009

Vartolomei-Malenovschi, Mihaiel Sorin

Contribuţii la managementul energiei şi transformării în industria militară, în contextul "Jocului" suprastatal / Cpt. Mihaiel Sorin Vartolomei-Malenovschi ; Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Mihai Jădăneanţ ; Referenţi ştiinţifici: prof. univ. dr. ing. Petru Berce, prof. univ. dr. ing. Dorin Dehelean, prof. univ. dr. ing. Dănilă Iorga . - Timişoara : Editura Politehnica, 2009

7 Artă. Recreere. Spectacol. Sport (3)

Modorcea, Grid

În căutarea portretului ideal : Eseuri de artă plastică / Grid Modorcea . - Craiova : Sim Art, 2009

Modorcea, Grid

Twins Indiggo / Grid Modorcea . - Craiova : Sim Art, 2009

Stan, Maria-Cristiana

Limbaje muzicale utilizate în spectacolul muzical din România în secolul XX / Maria-Cristiana Stan . - Craiova : Aius PrintEd, 2009

8 Lingvistică. Filologie. Literatură (50)

Antonie, Denisa; Lazăr, Mihaela Ema

Teze cu subiect unic : sugestii de subiecte pentru clasa a VIII-a : Limba şi literatura română / Denisa Antonie, Mihaela Ema Lazăr ; Ref. ştiinţific: Lect. Univ. Dr. Ariana Bălaşa . - Craiova : Aius PrintEd, 2009

Boitor, George

Alberia : roman / George Boitor . - Satu-Mare : Citadela, 2009

CÂND eram ştrengar în lume ... : pagini literare despre copilărie / Pref., notă asupra ed., medalioane biobibliografice de Vistian Goia . - Blaj : Astra, 2009

Chioaru, Dumitru

Arta comparaţiei : articole, eseuri şi studii de literatură română şi comparată / Dumitru Chioaru . - Cluj-Napoca : Limes, 2009

Cmeciu, Camelia Mihaela

Introducere în semiotică / Camelia-Mihaela Cmeciu . - Bacău : EduSoft, 2009

Condurachi, Valeria; Tudose, Sorina-Marcela ; Cîrjonţu, Gabriela

"Să cresc mare, sănătos" : Scenete şi poezii pentru educaţie pentru sănătate / Condurachi Valeria, Tudose Sorina-Marcela, Cîrjonţu Gabriela . - Vaslui : Media Sind, 2009

Cornea, Doina

Jurnal : ultimele caiete urmat de o convorbire între Doina Cornea, Ariadna Combes, Leontin Iuhas, moderată şi consemnată de Georgeta Pop / Doina Cornea . - Bucureşti : Fundaţia Academia Civică, 2009

Costea, Florica Z.

Din viaţă şi cărţi... / Florica Z. Costea . - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

Cristescu, Carmen Gabriela

Stilul jurnalistic / Carmen Gabriela Cristescu . - Câmpulung Muscel : Muscel 2000, 2009

Croitoru, Ion

Întoarcerea din astral : (Mozaic umoristic) / Ion Croitoru . - Bacău : Pro Plumb, 2009

DIN cerurile albastre : Antologia lirică a Festivalului Naţional de Poezie "Ocrotiţi de Eminescu" : Ediţia a IX-a / Ediţie îngrijită: Silvia Pop ; prefaţă: Ion Mărgineanu, postfaţă: Valentin Marica ; Grafica: Daniel Voina . - Blaj : Astra-Despărţământul "Timotei Cipariu", 2009

Drăgoianu, Any

Stelele nu mor niciodată : [versuri] / Any Drăgoianu . - Craiova : Contrafort, 2009

Dură, Leon

Chemarea / Leon Dură . - Râmnicu-Vâlcea : Logos, 2009

Finkelstein, Iosef

Iaşi, oraşul meu Iaşi / Dr. Iosef Finkelstein . - Iaşi : EditDAN, 2009

Gălătescu, Ştefania

Ultimele flori ale unei octogenare (II)... : poezii / Ştefania Gălătescu . - Bucureşti : Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2009

Georgescu, Adrian

Anul putorii : roman / Adrian Georgescu . - Bucureşti : Sieben Publishing, 2009

Harris, Charlaine

Mort de-a binelea : [roman] / Charlaine Harris ; Trad. din limba engleză şi note de Ana-Maria Nica . - Bucureşti : Leda, 2009

Iordache, Florea

Sora abecedarului : (carte pentru Diana) : (recomandată elevilor la sfârşitul clasei I şi începutul clasei a II-a) / Florea Iordache . - Ploieşti : Premier, 2009

Irom Şerb, Veturia

Ruga poeţilor / Antologie de poezie religioasă întocmită de Veturia Irom Şerb . - Sibiu : Balada, [200-]

Vol. 1 . - [200-]

Vol. 2 . - 2008

Lupu, Dimitrie

Pecinginea : [roman] / Dimitrie Lupu . - Bucureşti : Editura Nouă, 2009

Luşcan, Elisabeta

Omul de sub podea / Elisabeta Luşcan . - Bistriţa : Karuna, 2009

Marian, Gina

Elemente de comunicare şi argumentare pentru liceu / Gina Marian . - Slatina : Didactic Pres, 2009

Marian, Gina

Sugestii pentru analiză literară : Lucrare ştiinţifică / Adriana-Monica Velcea . - Slatina : Didactic Pres, 2009

Martinescu-Sadovan, Maria

Firicel de dor : versuri / Maria Martinescu-Sadovan . - Timişoara : Mirton, 2009

Matcaboji, Mircea

Epigrame : Restituiri / Mircea Matcaboji ; Selecţie de Prof. Valentin Vişinescu şi Ion Bindea . - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

Nălbitoru, Ion

Cascada tinereţii : roman / Ion Nălbitoru . - Piteşti : Tip Naste, [s.a.]

Niţu, Nistor D.

Fragmente din jurnal de zi pierdut : poezii / Nistor D. Niţu . - Bucureşti : VOX, 2009

Oancea, Constantin

Înserare neterminată : poem / Constantin Oancă . - Iaşi : Cronica, 2009

Olariu, Elena

Liniştirea spaimelor : proză / Elena Olariu . - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009

PALLADY scriind : jurnale, scrisori, însemnări / Ed. îngrijită de Dana Crişan . - Bucureşti : Compania, 2009

Pană, Dahlia-Sorana G.

Un dor, o stea, o cale : [versuri] / Dahlia-Sorana G. Pană . - Craiova : Universitaria, 2009

Popescu, Sînziana

Aventura gemenilor dincolo de Poiana Vie : roman / Sînziana Popescu . - Bucureşti : Mediamorphosis, 2009

Răducan-Ţepeşti, Gheorghe Puiu

Fabule şi Pamflete cu Zgârieturi Mioritice / Gheorghe Puiu Răducan-Ţepeşti . - Bucureşti : Conphys, 2009

Răşcanu-Gramaticu, Oltea

Paradisul pierdut / Oltea Răşcanu-Gramaticu . - Iaşi : PIM, 2009

Rusu, Ion

Teama de fericire : (versuri) / Ion Rusu . - Bucureşti : Deliana, 2009

Stancu, Gheorghe

Dosarul morţii : O zguduitoare poveste cu un şarlatan ordinar şi cu moartea unei tinere de 17 ani... / Gheorghe Stancu . - Râmnicu Vâlcea : Conphys, 2009

Szasz, Adina

Aripi de floare : Poeme şi proză / Adina Szasz . - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

Şiman, Ioan

Timpul - Zeu nebun : rondeluri / Ioan Şiman . - Baia Mare : Eurotip, 2009

Tofeni, Claudiu-Ovidiu

Pas pierdut : [versuri] / Claudiu-Ovidiu Tofeni . - Cluj-Napoca : Limes, 2009

Toma, Emanoil

Vin florile. Seceraţi-le! : roman de atitudine / Emanoil Toma . - Ploieşti : Premier, 2009

Truşcă, Ionuţ

Intuiţii finale : [versuri] / Ionuţ Truşcă . - Timişoara : Mirton, 2009

Tarălungă, Anina

Întâlnirea cu Idolul : [roman] / Anina Ţarălungă . - Iaşi : Lumen, 2009

Turlea, Stelian

Arunc-o pe soră-mea din tren! : roman / Stelian Ţurlea . - Bucureşti : Cartea Românească, 2009

Vasile, Irina Adriana

Magia poveştilor / Irina Adriana Vasile . - Brăila : [s.n.], 2009

Vasilică, Clemenţa

Cu o clipă mai bogată : [versuri] / Clemenţa Vasilică . - Botoşani : Quadrat, 2009

Vişniec, Matei

Sindromul de panică în Oraşul Luminilor : roman / Matei Vişniec . - Bucureşti : Cartea Românească, 2009

Vlaic, Floara

Vreau un măr! : culegere de poezii şi ghicitori pentru cei mici / Floara Vlaic ; colaborator: Alina Codruţa Jitariu . - Zalău : Silvania, 2009

Weisberger, Laurean

Pe urmele lui Harry Winston : [roman] / Lauren Weisberger ; traducere din limba engleză de Luminiţa Gavrilă . - Iaşi : Polirom, 2009

9 Geografie. Biografie. Istorie (5)

Dobrescu, Constantin; Petrescu, Ion C.

Căderea Constantinopolului : ultima citadelă a creştinismului din sud-estul Europei / Prof. dr. Constantin Dobrescu, Prof. gr. I Ion C. Petrescu . - Ploieşti : Premier, 2009

LA Roumanie pendant la guerre froide : Brève chronologie des événements, des institutions et des moeurs (1945-1989) / Sous la direction de Romulus Rusan ; collaborateurs: Ioana Boca, Virginia Ion, Corina Cimpoieru,... . - Bucureşti : Fundaţia Academia Civică, 2009

Muntean, Leon Sorin

Evocări şi confesiuni cu privire la Blaj / Leon Sorin Muntean . - Blaj : Astra, 2009

Negre, Valentin

Basarabia : Pagini din istoria răşluirii (răpirii) / Valentin Negre ; cu un argument de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu . - Slobozia : [s.n.], 2009

România în timpul Războiului Rece : Scurtă cronologie a evenimentelor, instituţiilor şi mentalităţilor (1945-1989) / Sub direcţia lui Romulus Rusan ; colaboratori: Ioana Boca, Virginia Ion, Corina Cimpoieru,... . - Bucureşti : Fundaţia Academica Civică, 2008
Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus